In talloze bijdragen op internet pleit Bilal L. voor de jihad (Gerectificeerd)

Bilal L. zit vast voor bedreiging van het Tweede-Kamerlid Geert Wilders. Hij liet een spoor van extreme uitspraken achter in talloze berichten op internet.

Anderhalf jaar geleden plaatste Bilal L. (20) onder zijn islamitische naam Aboe Qataada theologische analyses op de MSN-groepen Al-Ansar en Shareeah. ,,Zijn stukken waren krachtig, to the point,' zegt internetsocioloog Albert Benschop die hem toen al signaleerde. ,,Ze straalden een zweem van geleerdheid uit. Geleende geleerdheid.' Benschop, werkzaam bij mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, volgt vanaf de Golfoorlog in 1991 de bewegingen van Nederlandse en buitenlandse moslimextremisten op internet.

Aboe Qataabah, die nu vastzit voor bedreiging van het Tweede-Kamerlid Geert Wilders, citeert veel en ruimhartig uit de werken van internationaal erkende en bekende islamitische geleerden. ,,De status van sjeikh bereiken, dat was ook duidelijk de ambitie van Aboe Qataadah', zegt Benschop. ,,Dat is het hoogste wat je als moslim kunt bereiken volgens sommige extremisten. Dat is ook een comfortable positie. Als sjeikh hoef je zelf niet te schieten.'

Aboe Qataada pleit gaandeweg voor de gewelddadige strijd. Op islaam.nl en op marrokko.nl. spoort hij op 30 april 2004 jongeren aan tot de jihad in het buitenland. ,,Want alleen jihad kan deze oemmah (islamitische gemeenschap, red.) redden en niks anders.' Aboe Qataadah duldt geen kritiek op moslimextremisten die bereid zijn hun leven te geven voor hun religie. ,,Wie ben jij om vanuit je luie stoel de mujahideen (religieuze strijders red.) te bekritiseren? Jij bent maar een kakkerlak die alleen viezigheid uitbrengt,' haalt hij uit naar een kritische medemoslim. ,,Ik vraag Allah de Verhevene om af te rekenen met de vijanden van de mujahideen.'

Moslims kunnen zich volgens Aboe Qataadah ook in Nederland laten opleiden voor de strijd. Op 2 april raadt hij op de MSN-groep `5434' zijn moslimbroeders aan zich voor te bereiden op de jihad. Ze moeten schietlessen nemen. Hij somt de adressen op van verschillende verenigingen waar ze kunnen oefenen. Om niet te veel op te vallen adviseert hij de cursussen met een partner te volgen. ,,Probeer dit soort activiteiten geheim te houden zodat u van een zuivere niyya (intentie) mag uitgaan. Wanneer u op de schietbaan bent, laat uw meningen en overtuigingen voor u zelf. Praat daar niet over de islam en verricht uw salaat (gebed red.) in het geheim. U gaat naar de schietbaan voor voorbereiding op de jihad en niet om mensen tot de islam uit te nodigen.'

Aboe Qataada meldt dat het in Nederland mogelijk is na een jaar lidmaatschap van een vereniging het vuurwapen mee te nemen naar huis. ,,Doe dat niet als u uw agressie niet kunt beheersen of als u in uw privéleven problemen heeft. Respecteer de Nederlandse wetgeving en vermijd het kopen van illegale vuurwapens. Er zijn genoeg mogelijkheden om legaal te trainen, dus verpest niet uw reputatie door de illegale kant op te gaan. Leer het meeste wat u in uw maatschappij kunt leren en leer de rest wanneer u daadwerkelijk in een land van de jihad aankomt.'

,,In no time maakte Aboe Qataadah grote stappen voorwaarts', signaleert Benschop. Half mei richt Aboe Qataadah zijn blik niet langer op de strijd in het buitenland maar ook in Nederland. De felle kritiek op de islam vindt hij vernederend en onacceptabel. ,,(...)Nederland heeft jammer genoeg niks geleerd van de gezegende aanvallen in Madrid. Wij moslims accepteren geen vernedering!'

Wie verdienen het volgens Aboe Qataadah dan om gedood te worden? ,,Het is verplicht om degene die de profeet uitscheldt te doden, of hij nou moslim of een kaafir (ongelovige) is', antwoordt hij op de inmiddels opgeheven MSN-website van Jama'at Al-Tawheed Wal Jihaad. ,,En Hirsi Ali en Theo van Gogh, deze zwijnen die de profeet hebben uitgescholden. Hun straf is de dood en hun dag komt nog met de wil van Allah! (...) En Geert Wilders en de NL-regering, de mujahideen komen eraan.'

Aboe Qataadah suggereert dat jongeren in Nederland maar al te graag de martelaarsstatus willen bereiken. Grootspraak of niet, hij weet te melden dat ,,er bepaalde landen (zijn) waar men een complete training voor de jihad kan volgen'. ,,Neem anders contact op met mensen die u kunt vertrouwen en die wat meer over dit onderwerp weten.'

Bilal L. onderhield nauwe banden met leden van de terreurgroep die bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bekend staat als Hofstadgroep. Een deel van de groep kwam bijeen in de woning van Mohammed B., de verdachte van de moord op Theo van Gogh. L. ontmoette zijn vrienden onder meer ook in twee moskeeën: Nasr in Amsterdam-Oost en Aboe Bakr in Almere.

Bilal L. bezorgde pizza's in de Amsterdamse rosse buurt. Volgens het politiedossier om observaties te doen voor een terroristische aanslag. De nationale recherche ontving vanaf 14 september drie e-mails van tipgever Chin_Tok3, die waarschuwde voor de voorbereidingen voor aanslagen door Bilal L., Hamza Ben G. en een illegale Syriër. De Syriër is vermoedelijk de 43-jarige Redouan Al I., die door de nationale recherche wordt aangemerkt als de geestelijke leider van de Hofstadgroep. Chin_Tok3, die zich voordoet als een `bezorgde moslimman', meldt de recherche verder dat hij door de groep is benaderd om mee te doen. Hij weigerde. Op 10 oktober wordt het Kamerlid Wilders in een animatiefilm virtueel onthoofd, de beoogde straf voor zijn uitlatingen over de islam. De volgende dag ontvangt de recherche een laatste e-mailbericht van Chin_Tok3. Daarin staan de namen, adressen en telefoonnummers van L. en Ben G.. Het bericht is aanleiding voor het onderzoek naar Bilal en Hamza.

Op 24 oktober verschijnt Bilal voor het laatst in de hoedanigheid van Aboe Qataadah op de website Marokko.nl. Hij schrijft een korte hagiografie (levensbeschrijving van een heilige) over een Saoedische sjeikh die hij beschouwt als de vader van de mujahideen. Na 11 september 2001 riep deze sjeikh zijn studenten op naar Afghanistan te gaan. ,,Sommigen van hen behaalden daar het martelaarschap', schrijft Aboe Qataadah. Drie dagen na de moord op Van Gogh worden de twee jongens aangehouden. Hamza is vorige week vrijgelaten, maar blijft verdachte. De Syriër is voortvluchtig.

Bilal L. kon niet iedereen imponeren met zijn `geleende kennis' en oproep tot geweld. ,,Aboe Qataadah is een verloren ziel in mijn ogen', schreef zijn kritische moslimzuster en studente Management `Quidath' eind oktober op Marokko.nl. ,,Moge Allah deze `neppe jihadi' leiden.'

Rectificatie

Bilal L.

In het artikel In talloze bijdragen op internet pleit Bilal L. voor de jihad (11 december, pagina 3) wordt Bilal L., verdacht van bedreiging van het Tweede-Kamerlid Geert Wilders, onder verschillende islamitische namen opgevoerd. De juiste is Aboe Qataadah.

    • Ahmet Olgun
    • Jutta Chorus