Hoegestoordbent u? Doe de alledaagse waanzin test

Veel mensen doen persoonlijkheidstestjes in bladen of op internet, om uit te zoeken wat voor type mens ze eigenlijk zijn, in hun relatie, of op hetwerk. En het is natuurlijk inderdaad handig om te weten of u een linker- of een rechterhersenhelfter bent. Of om te weten wat je communicatiestijl is of wat uw emotionele, spirituele, seksuele en culinaire intelligentie is.

Maar wat we eigenlijk natuurlijk willen weten, als we die testjes doen, is hoe we afwijken van de gemiddelde mens. Is het dan dus niet veel prettiger om er meteen achter te komen hoe gestoord u eigenlijk bent, en op wat voor manier?

Nevenstaande vragenlijst meet zeven soorten gekte. En het leuke is: u kunt er meer dan één hebben!

Omcirkel de nummers voor de uitspraken die op u van toepassing zijn, en ga daarna naar pagina 3 van deze bijlage voor de uitslag en een toelichting. (Een uitspraak is van toepassing als u vindt dat hij vaker, dus in meer situaties, wel voor u geldt dan niet.)

1. Ik kan niet tegen

wanorde.

2. Ik ben wat te veel gericht op het andere mensen naar de zin maken.

3. Ik steel weleens spullen uit winkels of van andere mensen.

4. Ik houd niet van

intellectuele discussies.

5. Ik vind dingen óf heel goed, óf helemaal niets;

ertussenin vind ik vaak slap.

6. Ik heb heel weinig

zelfvertrouwen.

7. Ik vraag graag aandacht en het smaakt altijd naar meer.

8. Ik heb nu eenmaal een dure smaak.

9. Ik wijs anderen af voordat ze mij kunnen afwijzen.

10. Ik zou graag socialer zijn, maar ik weet niet goed hoe ik dat aan moet pakken.

11. Ik ben bang dat mensen me laten vallen als ze me beter zouden kennen.

12. Ik ben zo perfectionistisch dat ik vaak te lang over de dingen doe.

13. Ik heb andere mensen nodig die mij helpen beslissingen te nemen.

14. Ik kan heel impulsief dingen doen waar ik later spijt van heb.

15. Ik denk dat ik een goed rolmodel ben.

16. Ik denk dat mensen er in het algemeen op uit zijn anderen te schaden.

17. Ik kan ervan genieten als ik opval.

18. Ik heb weleens

problemen met samen-

werken omdat ik wil dat

de dingen op mijn manier gebeuren.

19. Ik denk dat ik niet zo'n interessante gespreks-

partner ben.

20. Ik heb weleens gedreigd mezelf iets aan te doen.

21. Ik denk dat andere mensen wel jaloers op mij zijn.

22. Ik kan het ene moment heel vrolijk zijn en het

volgende moment heel somber.

23. Ik heb er moeite mee dingen weg te gooien, ook als ze oud en versleten zijn.

24. Ik voel me afhankelijk van de steun en zorg van

anderen.

25. Ik ben vaak jaloers op mensen die meer aandacht krijgen dan ik.

26. Ik vind het leuk als mensen bang voor me zijn.

27. Ik zeg vaak op het

laatste moment afspraken en feestjes af.

28. Ik heb het idee dat

mensen van mij onder de

indruk zijn.

De uitslag: pagina 3