Haven financierde partner Endstra

Miljoeneninvesteringen van het Havenbedrijf Rotterdam zijn beland bij een havenbaron die zaken deed met de inmiddels geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra. Het Havenbedrijf sluit niet uit dat geld in criminele handen is gekomen.

Dit blijkt uit onderzoek van deze krant. De zaak draait om havenbaron H. van de Lande. Het Havenbedrijf stopte vanaf begin 2003 ruim twaalf miljoen euro in een terminal van Van de Lande in Limburg, officieel om de verbinding met het achterland te verbeteren. Volgens in- en externe adviezen werd de waarde van Van de Landes bezit zwaar overschat. Zo betaalde het Havenbedrijf 5,5 miljoen euro voor een stuk grond waarvoor Van de Lande zelf dezelfde dag 120.000 euro had betaald.

Naar nu blijkt bevond Van de Lande zich destijds in een financieel wankele positie, nadat hij nauwe financiële relaties had aangeknoopt met Endstra. Van de Lande betrok Endstra in 2001 bij de aankoop van vliegveld Niederrhein in het Duitse Weeze, waarvan Van de Lande directeur werd. Hoewel hij onder druk van politici begin 2002 toezegde Endstra uit de groep investeerders te verwijderen, bleef de luchthaven blijkens bankafschriften tot eind december 2002 geld van Endstra ontvangen. Desondanks hield Van de Lande tekorten bij de luchthaven.

Juist in die periode, begin 2003, besloot het Havenbedrijf de terminal te kopen, waarvan Van de Lande ook directeur was en bleef. Daarmee ontving Van de Lande 6,8 miljoen euro plus garanties van 5,2 miljoen. De Rabobank wees financiering af omdat de terminal alleen verlies had geleden. Het Havenbedrijf zegt pas na de koop te hebben begrepen dat Van de Lande in zee was gegaan met Endstra. Het zegt nu niet te kunnen uitsluiten dat geld van het Havenbedrijf in de luchthaven is beland omdat inzage in de boekhouding van Van de Lande ontbreekt. Volgens het bedrijf doet het ,,geen zaken met partijen als we concrete aanwijzingen hebben dat ze crimineel geld beschikbaar hebben''. Van de Lande wil niet reageren.

Het vliegveld Niederrhein, waar Van de Lande vorig jaar uit de directie is verwijderd, heeft een slechte reputatie. Uit een proces-verbaal van de Nationale Recherche blijkt dat er vier tips zijn dat Endstra vlak voor zijn liquidatie in mei, de luchthaven uitkoos om moordplannen op een criminele vijand te bespreken.

Havenman: pagina 23

    • Tom-Jan Meeus