Gekwetste moslim kan natuurlijk naar de rechter 2

Elsbeth Etty stelt dat er principieel vastgehouden moet worden aan het standpunt dat `Submission' geen `provocatie' was, maar een pleidooi voor vrouwenrechten. In de volgende zin stelt zij dat ,,talrijke moslims, onder wie gematigde en verzoenende figuren'', zich gekwetst voelen in hun religieuze overtuiging na het zien van de film. Is het dan niet eens tijd dat mevrouw Etty zich, al is het maar een klein beetje, in de islam verdiept en kennisneemt van het gegeven dat voor de moslims de koran het woord van God is? Ervan uitgaande dat mevrouw Hirsi Ali haar boodschap het aan de kaak stellen van vrouwenonderdrukking in de islam via deze film heeft willen uitdragen, dan moeten we concluderen dat ze daarin heeft gefaald. De moslims, inderdaad álle moslims, zijn zo geschokt door de blasfemische behandeling van hun heilige Schrift dat ze aan de boodschap van Hirsi Ali niet zijn toegekomen. Die is totaal over hun hoofden heen gegaan. Als het al de bedoeling was om de onderschikking van de vrouw in de koranische teksten aan de orde te stellen, dan is daar tot nu toe in Nederland niets van terechtgekomen. Wat willen we nu eigenlijk? Het gesprek of ruzie?

    • Drs. A.M. Wachters-Van der Grinten