Dwaalwegen 2

Piet Borst beschrijft de kruistocht van Renckens tegen de alternatieve geneeswijzen (W&O, 27 nov). Hij vindt het mooi, dat er dokters zijn die onvermoeibaar publieksverlakkerij aan de kaak stellen vanwege de schade die alternatieve therapeuten aanrichten.

Wat mij altijd weer verbaast, is die gedrevenheid. Gezien het gigantisch aantal medische fouten per jaar in de reguliere medische zorg, vaak met blijvende lichamelijke schade en soms dodelijke afloop, zou misschien daar eens wat meer aandacht aan gegeven kunnen worden.

Verder citeert Borst met instemming Renckens, dat van dokters niet verwacht kan worden, dat zij binnen 10 minuten een plezierig en medevoelend gesprek met een patiënt kunnen voeren. Alternatieve genezers hebben veel meer tijd beschikbaar, schrijft Borst een beetje zuur.

Blijkbaar hebben deze heren en ook de opponerende oud-minister zich nog nooit gerealiseerd, hoeveel tijd er beschikbaar zou zijn per patiënt, als de medici genoegen zouden nemen met het kleine inkomen van de gemiddelde alternatieve therapeut.

    • Hans Rasche Pedagoog