Affaire Betuwelijn maakt veel duidelijk over politiek

Wat ieder weldenkend mens allang wist, is nu door het CPB bevestigd: de Betuwelijn is weggegooid geld (NRC Handelsblad, 6 december). Geen spoorweg kan tegen de goedkope capaciteit van de binnenvaart op. Rotterdam is een succesvolle wereldhaven, omdat het door een perfect stelsel van waterwegen met het industriële achterland is verbonden.

Ruim twintig jaren hebben ministers en Kamerleden van alle grote partijen hun kiezers bedonderd door vol te houden dat de Betuwelijn nodig was, wel zijn geld zou opbrengen en met machtsvertoon en chantage verhinderd dat beter ten halve gekeerd werd dan ten hele gedwaald.

In een land waar geen boom zonder kapverguning mag worden omgehaald, werden hele boomgaarden in de mooiste gebieden van het land omgeploegd en werden unieke landelijke gebieden in stevig beton heringericht. In een land waar veel te weinig geld voor onderwijs, onderzoek of ruimtevaart beschikbaar is, worden miljarden verspild aan de machtsspelletjes van politici die hoe dan ook hun zin willen doordrijven. Wat hadden onze scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen niet kunnen profiteren van de Betuwelijn-miljarden!

Het doortrekken van de hoge snelheidslijn van Rotterdam naar Amsterdam zal na onderzoek door het CPB even onrendabel blijken als de Betuwelijn. Men kan zich afvragen op welke punten de politici de kiezers nog meer `voor het lapje' hebben gehouden en houden. De grote aanhang voor Fortuyn in het verleden en de aanwijzingen van een grote aanhang voor Wilders nu geven duidelijk aan dat velen in Nederland nog maar weinig vertrouwen in de politiek hebben. De Betuwelijn geeft aan hoe volledig terecht dat wantrouwen is.

    • H.F.R. Schöyer