Absurde situatie voor particuliere verhuurder 2

Twee dagen van commentaar (Reizend commentator en hoofdartikel, resp. 4 en 6 december) melden dat het nu toch echt tijd wordt dat de huurprijzen worden geliberaliseerd. Liberalisering in andere landen zou laten zien dat liberalisering niet tot hogere huren hoeft te leiden. Welke andere landen dat zijn wordt niet genoemd. Overigens bleek uit een figuur die enige dagen eerder in de krant stond, dat het eigenwoningbezit nergens zo laag is als in de Nederlandse steden. Als het zo is dat hier niemand wil verhuren omdat de huren zo laag zijn, dan kan het zijn dat in andere landen niemand wil huren omdat de huren zo hoog zijn. De kans is reëel dat in Nederland bij liberalisering de huren fors hoger zullen worden, de huizenprijzen zijn de afgelopen 10 jaar immers ook naar absurd grote hoogten gestegen.

    • Pauline Fransen Hengelo