Vertrouwen in Kingma opgezegd

De ondernemingsraad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eerder deze week het vertrouwen in inspecteur-generaal H. Kingma opgezegd. In een brief aan secretaris-generaal R. Bekker van het ministerie van Volksgezondheid vraagt de OR om een interim-manager die bij de inspectie orde op zaken moet stellen.

Bij de inspectie is al jarenlang onrust door voortdurende reorganisaties. Kingma schreef deze week in een interne brief aan het personeel aan dat hij nieuw managementteam heeft ingesteld.

Deze zomer klaagden medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in NRC Handelsblad dat ze op hun werk werden geïntimideerd en bedreigd door hoofdinspecteur Geestelijke Gezondsheidszorg J. Lucieer.

De commissie-Pont die daarna onderzoek deed naar die klachten concludeerde vorige week dat die beschuldigingen terecht waren.

Vorige week liet Kingma in Utrecht een bijeenkomst organiseren om de medewerkers van de inspectie te vertellen welke maatregelen hij zou nemen om de organisatie te verbeteren. In de dagen erna verklaarden medewerkers er niet op te vertrouwen dat er nu echt wat zou gaan veranderen. Ze vonden dat Kingma in Utrecht `holle woorden' had gebruikt.

Kingma zei in reactie dat de maatregelen die hij had aangekondigd, door het personeel onderschat werden.