Til leeftijd van pensioen naar 67 jaar

Topambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken adviseren de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar te verhogen.

Dit is een van de voorstellen van de topambtenaren in een vertrouwelijk advies. In dat advies onderschrijven zij de analyse van het Centraal Planbureau (CPB) dat verdere hervormingen in de sociale zekerheid noodzakelijk zijn.

Om eenzelfde economische groei te hebben als de afgelopen 30 jaar, is het onder meer nodig om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen, de WAO-uitkering van 70 procent nu te verlagen naar 55 procent van het laatst verdiende loon en de koppeling tussen uitkeringen en lonen los te laten.

Dit staat in een vertrouwelijk advies van de topambtenaren verenigd in de zogenoemde Centraal Economische Commissie (CEC), het vaste adviesorgaan van het kabinet voor economische vraagstukken. Een eerder advies van de CEC lag aan de basis van het sociaal-economisch beleid van het tweede kabinet Balkenende. Daarin werden de huidige bezuinigingen voorgesteld. Het kabinet bespreekt het advies vandaag.

De topambtenaren reageren in hun vandaag uitgelekte notitie op een recent rapport van het Centraal Planbureau, Vier vergezichten op Nederland. Daarin schetst het planbureau vier scenario's voor Nederland tot 2040. In het slechtste scenario zijn geen extra hervormingen nodig, maar blijft de economische groei steken op 0,7 procent per jaar. Tussen 1971 en 2001 groeide de economie jaarlijks met 1,9 procent. In het meest optimistische scenario groeit de economie volgens het CPB de komende decennia met 2,1 procent per jaar, maar daar zijn ingrijpende hervormingen voor nodig, zegt het CPB. De topambtenaren onderschrijven dat en vinden dat die keuze tot nu toe onderbelicht is gebleven. ,,Om deze uitdagingen tegemoet te treden zal zowel de economische structuur als de hervormingsagenda van de overheid een grote mate van dynamiek blijven houden [...] Door te kiezen voor structurele hervormingen zijn de effecten van de vergrijzing grotendeels op te vangen.''

Het advies van de CEC is op voorhand omstreden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de pensioenleeftijd handhaven op 65 jaar. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) laat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden van een flexibel pensioensysteem, zoals in Zweden bestaat. Daar kunnen mensen kiezen om tussen hun 62ste en 70ste levensjaar met pensioen te gaan.