Re: barely legal corporate governance

Hoe verschillend de commissies ook zijn die zich in Nederland met goed ondernemingsbestuur bezig houden, zij hebben één stabiele factor: er zit altijd een Jaap in.

In de tweede helft van de jaren negentig trok voormalig Aegon-topman Jaap Peters de kar, in de commissie Tabaksblat waren de wetenschappers Jaap Glasz en Jaap Winter vertegenwoordigd. En deze week werd accountant Jaap van Manen samen met zeven collega's geïnstalleerd in de commissie die de code Tabaksblat moet gaan bewaken.

De jongste commissie moet de stok achter de deur zijn die Tabaksblat zo graag wilde. Een eerdere gedragscode verzandde in aanbevelingen en goede bedoelingen. Daarom meed de commissie Tabaksblat zefregulering. Vanaf 1 januari is de code via een noodwetje verplicht.

Hoe bewaak je een code? Gezien het aantal leden (acht) dat deze week aantrad zijn de ambities groot. Met acht man valt er heel wat te bewaken. De vraag is echter of er snel geschakeld kan worden met zo'n grote commissie die gedomineerd wordt door wetenschappers. En het is de vraag of alle bloedgroepen een beetje met elkaar door één deur kunnen. De vakbond is voor het eerst vertegenwoordigd in het corporate governance-gremium.

De financieel directeur van Aegon zit eveneens in de commissie. Natuurlijk zijn er weinig bedrijven die nu al de code Tabaksblat helemaal volgen, maar Aegon is een verzekeraar die eerder een slechte dan een goede staat van dienst heeft als het gaat om het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Toen eerder dit jaar bij Shell het reserveschandaal op de aandeelhoudersvergadering aan de orde kwam was de verzekeraar in geen velden of wegen te bekennen.

Maar het is misschien flauw om de jongste commissie nu al af te rekenen op het verleden van leden. Mochten de net aangetreden bewakers gaandeweg leemtes of onduidelijkheden ontdekken in de code Tabaksblat, een heel reëel scenario, dan kunnen zij die conclusies aan de politiek verantwoordelijken in Den Haag voorleggen. ,,Te zijner tijd zal een ad hoc-commissie worden gevraagd de code integraal te evalueren en (eventueel) voorstellen te doen voor aanpassing van de code (...)'', liet het ministerie van Financiën woensdag weten.

Het klinkt als een stroperige procedure. En iedere bewaker weet: dat bevordert niet de effectiviteit. Maar gelukkig heeft de commissie haar lot nog altijd zelf in de hand. Niets staat haar in de weg om alle bedrijven die een loopje met Tabaksblat nemen aan de schandpaal te nagelen. Het wachten is op een email-alert service.

    • Jeroen Wester