Meer NAVO naar Irak, ook aanbod van Nederland

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken hebben gisteren tijdens hun halfjaarlijkse vergadering besloten de trainingsmissie van de alliantie in Irak uit te breiden van 60 naar 300 man. Nederland is van plan 25 man voor de opleidingsmissie in Bagdad te leveren: zo'n tien man beveiliging en vijftien man personeel onder wie instructeurs. Het kabinet zou hier volgens minister Bot vandaag over praten.

Ook Hongarije en Polen boden gisteren troepen en materieel aan voor de opleiding van Iraakse officieren. Maar volgens een hoge NAVO-diplomaat blijft Irak voor de NAVO een kwestie van ,,voortmodderen''. Door de weigering van landen als Frankrijk, Duitsland, Turkije, Griekenland, Spanje, België en Luxemburg troepen naar Irak zelf te sturen ,,is een zeer groot deel van de Europese militaire capaciteit niet beschikbaar'', zei de diplomaat. Andere hoge functionarissen wijzen erop dat nog ten minste zestien van de 26 NAVO-lidstaten wel troepen leveren. Volgens een NAVO-diplomaat is ,,minder dan één derde'' van de 300 man instructeurs. De rest bestaat uit logistiek, medisch en beveiligingspersoneel.

NAVO-chef De Hoop Scheffer zei gisteren dat de trainingsmissie in Irak ,,volledig op schema zit''. De missie blijft voorlopig beperkt tot de `Groene Zone', het zwaar bewaakte deel waar ook de Iraakse interim-regering zetelt. In de lente van volgend jaar moet de trainingsmissie van de NAVO worden uitgebreid aan de rand van Bagdad.

De Amerikaanse minister Powell reageerde gisteren bij zijn laatste bezoek aan de NAVO teleurgesteld op de verdeeldheid van de NAVO over Irak en vooral de weigering van een groep landen in Irak deel te nemen. Hij toonde zich bezorgd dat deze landen deelname van troepen voorkomen, die zijn gedetacheerd op het militaire NAVO-hoofdkwartier. Dergelijke standpunten ,,beschadigen de geloofwaardigheid en cohesie'' van de NAVO-staf, zei Powell. Ook De Hoop Scheffer zei: ,,Met een internationale geïntegreerde militaire staf moeten alle officieren kunnen deelnemen.'' Duitsland en Frankrijk zeiden gisteren bij monde van hun ministers opnieuw geen troepen te zullen leveren, gezien ook de veiligheidssituatie. Ze willen wel buiten Irak opleiden.

De Nederlandse minister Bot erkende dat het ,,schrapen'' is met troepen bij de NAVO en zei dat het steeds ,,Canada, Noorwegen, Denemarken en Nederland'' zijn ,,die het mogen opknappen''. ,,Laat anderen het maar eens doen'', zei Bot. ,,Wij kunnen niet steeds als Joris Goedbloed [een stripfiguur van Marten Toonder] troepen leveren.''

Nederland overweegt niettemin een tweede provinciaal wederopbouwteam in Afghanistan op te zetten, zei Bot gisteren. Dit kan gepaard gaan met de inzet van meer dan honderd soldaten, zei Bot. Maar dit moet mogelijk zijn als Nederland zich in maart terugtrekt uit Irak, voegde hij eraan toe.