Fons Orie

Fons Orie is als rechter herkozen in het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. De Nederlandse regering had Orie, die in 2001 voor de eerste maal werd gekozen, opnieuw voorgedragen voor een termijn van vier jaar. Eerder werkte hij als verdediger voor het Tribunaal. In 1997 werd hij benoemd tot Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.