EU gaat concreet samenwerken met Oekraïne

Oekraïne is een van de zeven landen waarvoor de Europese Unie concrete samenwerkingsplannen opstelt. De uitvoering is afhankelijk gemaakt van vrije en faire verkiezingen, aldus Europees Commissaris Benita Ferrero-Waldner (Buitenlands Beleid) in een toelichting op de zogeheten `Europese nabuurschapspolitiek'. Die beoogt nieuwe scheidslijnen tussen de onlangs uitgebreide EU en buurlanden te voorkomen. Ook met Moldavië, Marokko, Tunesië, Jordanië, Israël en de Palestijnse Autoriteit worden zulke actieplannen gemaakt. Ze moeten handelsbelemmeringen wegnemen, maar kunnen tot andere terreinen worden uitgebreid. Ferrero-Waldner beklemtoonde dat de actieplannen geen eerste stap zijn op weg naar EU-lidmaatschap.