EU bouwt dertig satellieten voor eigen navigatiesysteem

Transportministers van de Europese Unie hebben vandaag overeenstemming bereikt over de bouw en lancering van dertig satellieten voor het navigatiesysteem Galileo. Het is de laatste stap naar een Europees alternatief voor het Amerikaanse satellietnavigatiesysteem GPS.

,,Hiermee is een besluit genomen van grote Europese betekenis'', zei de Nederlandse minister en fungerend EU-voorzitter Peijs vanmiddag. Met de bouw van het Europese systeem is 2,1 miljard euro gemoeid, waarvan tweederde voor rekening komt van de particuliere sector. Voor de ontwikkeling was al 1,1 miljard uitgetrokken.

Het is een gezamenlijk project van de EU en de ruimtevaartorganisatie ESA. Dit jaar werden twee consortia geselecteerd, waarvan er een wordt gekozen voor bouw en exploitatie.

De satellieten moeten vanaf eind 2005 in de ruimte komen, waarna Galileo in 2008 operationeel wordt. Eerder dit jaar werden afspraken gemaakt over frequenties met de Verenigde Staten, dat problemen vreesde met storingen en gebruik van signalen in oorlogssituaties.

Vooral de Europese Commissie heeft zich sterk gemaakt voor Galileo als een belangrijk innovatieproject voor de industrie. Bovendien is het volgens de Commissie, die in Galileo ook een politiek project ziet, riskant als de EU voor satellietnavigatie afhankelijk van de VS blijft. Galileo is nauwkeuriger en geavanceerder dan GPS.

Van de lidstaten was Frankrijk de grootste pleitbezorger van een Europees systeem. Nederland was aanvankelijk sceptisch, onder meer om financiële redenen. Maar minister Peijs gaf onlangs nog aan dat er voor Galileo goede perspectieven zijn door een ,,groeiende markt van gebruikers''.

Het open signaal van Galileo zal, net als dat van GPS nu, gratis zijn. Daarnaast komen er commerciële diensten, waarvoor dus wèl moet worden betaald, met toepassingen in onder meer landbouw, meteorologie, visserij, geodesie, luchtvaart, tolheffing en transportmanagement.

De wereldmarkt voor dergelijke diensten is vorig jaar verdubbeld tot 20 miljard euro. ,,Met Galileo is Europa straks klaar voor deze toekomst'', zei Peijs vanmiddag. China, India en Israel willen meedoen aan Galileo. Met andere landen wordt nog onderhandeld. Komende zomer worden de eerste satellieten ten doop gehouden bij ESA in Noordwijk.