De Geus omarmt plan voor werk onder minimumloon

Het plan van de coalitiefracties in de Tweede Kamer, om mensen met een bijstandsuitkering een leer-werktraject aan te bieden tegen 90 procent van het minimumloon, gaat, zoals het er nu naar uitziet, door. Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) noemde het gisteren tijdens de behandeling van zijn begroting ,,een interessant plan'', ,,bijna te sociaal om in de praktijk te werken'', met ,,kolossale voordelen voor de werknemers''.

De Geus zal het voorstel voorleggen aan de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), waarin de sociale partners en de gemeenten overleg voeren over het arbeidsmarktbeleid. De bewindsman zei dat de RWI niet moet beoordelen óf het wordt uitgevoerd, maar hóé.

CDA, VVD en D66 willen dat bijstandsgerechtigden maximaal twee jaar een leer-werktraject kunnen volgen tegen 90 procent van het minimumloon. Dat is 20 procent meer dan zij ontvangen als zij in de bijstand zitten. Na het behalen van hun diploma moet de werkgever hun een contract geven voor minimaal twee jaar, tegen het reguliere CAO-loon.

Volgens Kamerlid Verburg (CDA) is sprake van een win-win-win-situatie voor uitkeringsontvangers, gemeenten en werkgevers. De eerste groep heeft uitzicht op scholing en werk, de tweede op een daling van de uitgaven aan de bijstand en de laatste op goedkope arbeidskrachten die zij naar hun eigen behoefte kunnen vormen.