Canada opent de weg naar het homohuwelijk

De Canadese regering wil snel het burgerlijk huwelijk wettelijk openstellen voor homoparen. Canada moet daarmee één van een handvol landen worden, in navolging van Nederland en België, waar een volwaardig homohuwelijk – dus geen compromis als een `partnerschap' – wordt erkend.

Dat zei premier Paul Martin gisteren in reactie op een uitspraak van het Canadese Hooggerechtshof dat erkenning van het homohuwelijk in overeenstemming is met de Canadese grondwet. Het Hof gaf het groene licht voor een wetsontwerp waarbij de definitie van het huwelijk zou worden veranderd van ,,een unie tussen een man en een vrouw'' in ,,een unie tussen twee personen''. Kerken worden niet verplicht homoseksuelen te trouwen.

Het wetsvoorstel zal na het kerstreces worden geïntroduceerd in het Lagerhuis in Ottawa voor stemming, aldus Martin. Hoewel de regerende Liberalen verdeeld zijn over de kwestie, kan het kabinet rekenen op steun van twee oppositiepartijen, de sociaal-democratische NDP en het separatistische Bloc Québécois. Verwacht wordt daarom dat de maatregel zal worden aangenomen.

Duizenden homoparen zijn in de afgelopen anderhalf jaar al getrouwd in Canada sinds rechtbanken in zes provincies hebben geoordeeld dat homoseksuelen niet kunnen worden gediscrimineerd als het aankomt op het huwelijk. De federale regering was niet tegen die beslissingen in beroep gegaan, maar had het Hooggerechtshof om advies gevraagd over de grondwettelijkheid van wijziging van de definitie van het huwelijk.

Het Hof oordeelde gisteren dat het parlement de interpretatie van het huwelijk kan aanpassen aan de moderne realiteit, en verwees daarbij naar het Nederlandse en Belgische voorbeeld. ,,In voorbije eeuwen stond het huwelijk alleen open voor paren van tegengesteld geslacht, maar de erkenning van homohuwelijken in een aantal Canadese rechtsgebieden alsmede in twee Europese landen logenstraft de bewering dat hetzelfde vandaag ook waar is.''

Saillant verschil met de wet in Nederland en België is overigens dat geen van beide huwelijkspartners Canadees staatsburger hoeft te zijn om in Canada te trouwen. Canadese homohuwelijken kunnen daarom in theorie makkelijker worden `geëxporteerd.' Een lesbisch paar uit Ierland is inmiddels in Dublin een zaak begonnen om hun Canadese huwelijk in hun land erkend te krijgen.

Om die reden wordt de Canadese aanpak argwanend gevolgd in de VS. Amerikaanse homoparen kunnen behalve in Canada ook terecht in de staat Massachusetts, maar die huwelijken worden in de meeste andere staten niet erkend.

    • Frank Kuin