SS Rotterdam ook failliet verklaard

De rechtbank in Rotterdam heeft de BV SS Rotterdam failliet verklaard. In de venootschap zaten `zekerheidsstellingen' die RDM-eigenaar Joep van den Nieuwenhuyzen had afgegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam in ruil voor omstreden bankgaranties van 107 miljoen euro.

Door het besluit van de rechtbank zijn alle onderpanden die Van den Nieuwenhuyzen aan voormalig havendirecteur W. Scholten heeft gegeven als onderpand voor de bankgaranties die aan hem zijn verstrekt, inmiddels failliet. Eerder waren twee andere onderpanden van Van den Nieuwenhuyzen, RDM Technology en Defense Systems en Lamoenchi Beheer, dat onder meer een datahotel in Fankfurt beheert, al failliet gegaan.

Het havenbedrijf zegt de lasten die voortvloeiden uit de SS Rotterdam niet langer te kunnen dragen, omdat er tegenover de schuldenlast die er op de SS Rotterdam rust geen opbrengsten meer staan. De schuld op de Rotterdam bedraagt 70 miljoen euro. Het negatief vermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door openstaande leningen aan Barclays Bank (52 miljoen) en het Havenbedrijf (9 miljoen). Een aantal particulieren heeft ruim zeven miljoen euro voor het schip beschikbaar gesteld.

Van den Nieuwenhuyzen had de onderpanden aan het havenbedrijf gegeven in ruil voor bankgaranties van 107 miljoen. Toen bekend werd dat voormalig havendirecteur Scholten dat buiten medeweten van het havenbedrijf had gedaan moest die vertrekken. De bom barstte toen Van den Nieuwenhuyzen zijn verplichtingen niet nakwam en de banken hun geld opeisten.

Scholten had de bankgaranties afgegeven aan Van den Nieuwenhuyzen in ruil voor de belofte van de zakenman geen onderzeeërs te bouwen voor Taiwan. De Rotterdamse havendirecteur was bang dat de levering van onderzeeërs via RDM aan Taiwan repercussies zou opleveren van de kant van China, de belangrijkste klant van de Rotterdamse haven. Tijdens een persconferentie zei Van den Nieuwenhuyzen echter dat de waarde van de onderpanden ruimschoots de schulden overtroffen. Er zou volgens hem door het havenbedrijf ,,zelfs nog dik op verdiend kunnen worden''.

Dat blijkt nu niet het geval te zijn. Waar Van den Nieuwenhuyzen het aan hem verstrekte kapitaal precies voor heeft gebruikt, is nog steeds onduidelijk.

Of het havenbedrijf nog iets terugziet van de investering in de SS Rotterdam hangt af van de verkoop van het schip, waarop het havenbedrijf het hypotheekrecht heeft. Daardoor zal de opbrengst van het schip als het wordt verkocht uit de failliete boedel naar het havenbedrijf gaan. Het havenbedrijf hoopt dat de opbrengst voldoende zal zijn om de kosten te dekken die zijn gemaakt voor het opknappen van het voormalige cruiseschip. Zelfs wanneer het besluit valt de SS Rotterdam niet verder te exploiteren en tot sloop wordt overgegaan is dat volgens het havenbedrijf geen ramp. Dankzij de gestegen staalprijzen verwacht het havenbedrijf voor het schroot nog een goede prijs te krijgen.