Schrijvers willen per se niet naar PCM

Een grote groep schrijvers, onder wie Geert Mak, Renate Dorrestein en Adriaan van Dis, dreigt hun uitgeverij te verlaten als deze wordt verkocht aan kranten- en boekenconcern PCM Uitgevers.

Vijftien auteurs zeggen dit in een brief aan CVC Captital, grootaandeelhouder van de uitgeefgroep Veen, Bosch & Keuning, waar de uitgeverijen van de schrijvers toe behoren. De auteurs maken zich zorgen over de omgang van PCM Uitgevers met hun schrijvers en uitgevers. Verschillende auteurs zijn juist om het `kille klimaat' vertrokken bij uitgeverijen die tot PCM behoorden.

Mede-ondertekenaar Renate Dorrestein zegt dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat PCM een goede hoeder van de uitgeverijen zal zijn. ,,Zie hoe ze korte metten maken met Meulenhoff, eens hun vlaggenschip.'' De auteurs vrezen de wens van PCM om naar de beurs te gaan. ,,De bijbehorende winstverwachting van 25 procent is absurd. Met een culturele instelling moet je niet naar de beurs willen. Dat leidt tot verschraling.''

De auteurs hopen dat de litaire uitgeverijen buiten de overname kunnen blijven, en dat alleen de educatieve uitgeverijen overgaan. Het dreigement te vertrekken is serieus. Dorrestein: ,,We behouden ons het recht voor ons elders te oriënteren. Desnoods richten we zelf iets nieuws op.''

Onder meer Van Dis, Marcel Möring en Nelleke Noordervliet volgden in 2001 Tilly Hermans, toen zij uitgeverij Meulenhoff, onderdeel van PCM, verliet. Hermans richtte uitgeverij Augustus op, en sloot zich aan bij Veen, Bosch & Keuning. Na een overname zouden de overgestapte schrijvers weer tot PCM Uitgevers behoren. Dorrestein: ,,Dat is een krankzinnige situatie. Ze zijn voor het monster gevlucht en lopen het om de hoek weer in de armen.'' Behalve Augustus maken de literaire uitgeverijen Contact (Dorrestein), L.J. Veen (Karel Glastra van Loon) en Atlas (Mak) deel uit van Veen, Bosch en Keuning.

Volgens Bert de Groot, algemeen directeur van Veen, Bosch & Keuning, is de actie van de schrijvers ,,prematuur''. Hij heeft wel begrip voor de brief. ,,PCM vaart al jaren een onduidelijke koers. Onze kleinschalige manier van werken is aanzienlijk aantrekkelijker voor auteurs en uitgevers.'' De Groot gaat zijn auteurs geruststellen. Bij een overname zal er ,,voldoende garantie'' zijn dat de huidige uitgevers aanblijven en op hun manier hun werk kunnen blijven doen. Een nieuwe eigenaar mag niet overgaan tot fusie van de huidige onderdelen. ,,Aan onze filosofie mag niet worden getornd.''