Ruim 300 huisartsen gaan actievoeren

Huisartsen in de regio Den Haag, in delen van Noord-Holland en in Almelo gaan actievoeren, zo hebben zij vandaag bekendgemaakt. Zij protesteren tegen wat zij ,,de afbraak van de huisartsenzorg door deze regering noemen''. Het gaat om 260 huisartsen in de omgeving van Den Haag, en 52 huisartsen in Midden-Kennemerland.

Ze volgen daarmee het voorbeeld van hun collega's in Enschede en Twente, die al twee weken actievoeren. Directe aanleiding voor het protest daar was een voorstel van Zorgverzekeraars Nederland om het aantal patiënten per praktijk uit te breiden van 2.350 naar 3.000.

Huisartsen zijn al langer ontevreden over het overheidsbeleid voor hun beroepsgroep. Volgens de actievoerders vraagt het kabinet steeds meer van huisartsen, zonder daarvoor voldoende middelen ter beschikking te stellen.

De actievoerende huisartsen zullen sneller dan gebruikelijk doorverwijzen naar ziekenhuizen en andere zorgverleners. ,,Door méér te verwijzen zullen op korte termijn de kosten explosief stijgen'', zo verwachten de actievoerende huisartsen. Volgens hen bestaan de acties uit ,,het nauwgezetter volgen van standaarden en richtlijnen''. Zij stellen dat zij ,,niets doen en laten doen bij hun patiënten dat niet strikt medisch noodzakelijk is''.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) noemde de acties in Twente eerder ,,buitensporig'' en onverantwoord. ,,De zorg voor de patiënt komt door deze acties van deze huisartsen rechtstreeks in het geding en de ziekenhuizen in de regio worden hierdoor onverantwoord belast'' zo stelde het ministerie.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemde de actie ,,in strijd met het zorgvuldig en professioneel handelen'' van artsen. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie dreigde met juridische stappen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had bij de acties in Twente en Enschede eerder geconstateerd dat er geen sprake was van onverantwoord gedrag. Maar ze is bang dat uitbreiding van de acties kan leiden tot ,,onverantwoorde zorg''. De inspectie wil daarom van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), die de acties voorbereidt, weten welke maatregelen worden genomen om dit te voorkomen, zo blijkt uit een brief aan de LHV. De huisartsenvakbond wil onder meer dat de huisartsen patiënten sneller doorverwijzen naar andere hulpverleners en ziekenhuizen. Volgens de Inspectie kunnen door de actie patiënten die onterecht worden doorverwezen `gezondheidsschade' oplopen. Daarnaast kan de actie leiden tot opstoppingen bij medisch specialisten. Hierdoor kunnen patiënten die acuut hulp nodig hebben daarvan verstoken blijven.