Roemenië in 2007 bij Europese Unie

Roemenië kan per 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie. De onderhandelingen daarover tussen de kandidaat-lidstaat en de Unie zijn gisteren in Brussel afgerond.

Op hun bijeenkomst eind volgende week zullen de regeringsleiders van de 25 EU-landen naar verwachting definitief instemmen met het lidmaatschap van het bijna 22 miljoen inwoners tellende Roemenië. In grootte wordt Roemenië de zevende lidstaat van de Europese Unie, die dan uit 27 landen bestaat.

Eerder had de EU de onderhandelingen met Bulgarije al afgerond. Ook dit land zal per 1 januari 2007 toetreden tot de EU. Bulgarije telt 8 miljoen inwoners. Op 1 mei dit jaar werd de tot dan toe 15 landen tellende Unie uitgebreid met tien lidstaten. Op de top volgende week zullen de regeringsleiders vooral praten over de vraag of de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen beginnen.

De onderhandelingen met Roemenië over aanpassing van de eigen wetgeving aan die van de Unie verliepen aanvankelijk moeizaam. Vooral de hervorming van het rechtssysteem en het openbaar bestuur ontwikkelde zich volgens Brussel te langzaam. In oktober opperde de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, de mogelijkheid om de toetreding van het voormalige Oostblokland met een jaar uit te stellen.

De afgelopen weken kwamen de onderhandelingen tussen de EU en Roemenië in een stroomversnelling. Afgesproken is dat de Europese Commissie extra zal toezien op de voortgang van de aanpassingen op specifieke terreinen, waaronder justitie en economische mededinging.

De aanzienlijke corruptie in het land blijft een van de punten waar de Europese Unie bezorgd over is. Ook wil de EU dat vaart gezet wordt achter de hervorming van de rechterlijke macht.

De Europese Commissie zal er verder op toezien dat werk wordt gemaakt van het terugdringen van de staatssteun aan bedrijven. Dit speelt vooral in de Roemeense staalindustrie, die voor Europese begrippen verouderd is. Ook moet de mededingingsautoriteit, die toeziet op eerlijke concurrentie, beter functioneren. Mocht Roemenië onvoldoende vorderingen maken op deze gebieden, dan kan de EU alsnog besluiten de toetreding een jaar uit te stellen.

De regeringsleiders van de 25 huidige EU-landen zullen eind volgende week in Brussel aangeven wanneer volgend jaar de toetredingsverdragen kunnen worden ondertekend. Vanaf die ondertekening krijgen Roemenië en Bulgarije `waarnemersstatus', wat betekent dat ze alvast bij alle besluitvorming aanwezig mogen zijn.

Het Europees Parlement stemt naar verwachting volgende week in met het lidmaatschap van Roemenië. Begin dit jaar was het parlement nog kritisch en werd opschorting van de onderhandelingen bepleit. Nadat enkele Roemeense ministers waren vervangen sloeg het een mildere toon aan.

TWIJFELGEVAL: pagina 5