Minister moet Belgen harder aanpakken

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) moet haar Belgische collega Vande Lanotte onder druk zetten, zodat deze beter meewerkt bij de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Brussel.

De Kamerfracties van CDA en PvdA hebben daar gisteren op aangedrongen tijdens overleg in de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

PvdA-woordvoerder Dijksma wil dat de minister ,,alle dossiers in stelling brengt'' om de inzet aan Belgische kant te verhogen. Ook het CDA zei geen bezwaar te hebben als er ,,stevig tegen de Belgen wordt opgetreden''.

De Kamer heeft dit voorjaar een motie aangenomen van het Kamerlid Hofstra (VVD) waarin staat dat de Nederlandse regering een meer zakelijke houding aan moet nemen tegenover de in België dreigende vertragingen.

Peijs meldde gisteren dat nog steeds onenigheid met de Belgen bestaat over het koppelen van Den Haag en Breda aan de lijn. Ze heeft hierover ,,een niet zo vriendelijke brief'' geschreven aan haar collega. Het Belgische spoorwegbedrijf NMBS vreest grote verliezen in de exploitatie straks als treinen op de hogesnelheidslijn ook stoppen in Den Haag en Breda aandoet.

De reis naar Brussel zal zeventien minuten langer duren dan in de oorspronklijke plannen was voorzien, zo is eerder bekendgeworden. Dat komt deels doordat de Belgen een aantal investeringen voor het spoor hebben uitgesteld. Acht minuten van de extra reistijd zullen blijvend zijn. De woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer verwachten dat hierdoor de concurrentiepositie van de HSL verslechtert.

Volgens Peijs stelt Nederland zich in een aantal vervoerskwesties hoffelijk op tegenover België. Ze noemde als voorbeeld de IJzeren Rijn, de vooral voor België belangrijke goederenspoorlijn, die dit land met Duitsland verbindt via een tracé dat door Limburg loopt. Ook wees zij op de Westerschelde. Deze rivier wordt uitgediept om de Antwerpse haven, een grote concurrent voor Rotterdam, beter bereikbaar te maken.

Minister Peijs beloofde opnieuw contact te zoeken met haar collega, en liet de Kamer weten de Belgen aan het hsl-verdrag te houden. Ook de NMBS zal aan haar verpichtingen worden herinnerd.

Tijdens het overleg uitten de Kamerleden ook grote twijfel over de exploitatie van de Betuwelijn. Woordvoerders van PvdA, GroenLinks en SP vroegen minister Peijs opnieuw of zij bereid is om, ondanks een negatief oordeel van onderzoekers, toch personenvervoer op de goederenlijn te overwegen. De minister wil dat niet, omdat dit volgens haar het rendement van het goederenvervoer zal verlagen.