Meer vraag naar hulp bij schuld

Steeds meer mensen doen een beroep op hulpverlening bij schulden. In 2004 meldden zich 152.000 huishoudens met schulden bij een kredietbank, de Sociale Dienst van de gemeente of het maatschappelijk werk. Dat is bijna twee maal zoveel als de 78.000 aanvragen in 2001. Vergeleken met vorig jaar is het een toename met 13,5 procent. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft verricht.