Juridisch straatverbod klager Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft de rechter gevraagd om een inwoner een `juridisch straatverbod' op te leggen. De man heeft de afgelopen vijf jaar 450 juridische procedures tegen de gemeente aangespannen, waardoor er volgens Winterswijk een onevenredig beslag wordt gelegd op het ambtelijke apparaat. ,,Als je alles bij elkaar optelt, dan kost ons dit op jaarbasis een ambtenaar. En dan gaat het maar om één inwoner, je moet er niet aan denken als we twee of drie van dit soort gevallen hebben'', zegt H. Wilts, juridisch controller van de gemeente Winterswijk.

De betrokken inwoner, E.J. Oosterink, is een uitkeringsgerechtigde die na een faillissement van twee van zijn vroegere bedrijven al geruime tijd in een juridische strijd is verwikkeld met onder meer de ex-bewindvoerder en de bank. Hij heeft de gemeente Winterswijk gevraagd de telefoon-, reis- en advocatenkosten die hieruit voortvloeien te vergoeden uit de bijzondere bijstand. De gemeente Winterswijk heeft nagenoeg alle 250 ingediende aanvragen afgewezen, omdat de door Oosterink gemaakte juridische kosten niet het gevolg zijn van `bijzondere omstandigheden'. Oosterink, die zich beroept op jurisprudentie van de Raad van State, gaat tegen elke afgewezen aanvraag in beroep bij de gemeente en vervolgens bij de rechter en Centrale Raad van Beroep.

Sinds september van dit jaar legt de gemeente Winterswijk alle post terzijde die Oosterink naar het gemeentehuis stuurt. Hierdoor worden ook bezwaarschriften van Oosterink niet meer behandeld. Winterswijk greep de rechtszaak die hierover deze week in Zutphen werd gevoerd aan om de rechter ,,een principiële uitspraak'' te vragen. Volgens de gemeente is sprake van ,,misbruik van recht'' en ,,juridische stalking''.

Inwoner Oosterink vindt niet dat hij iets verkeerd doet. ,,Ik sta in mijn recht. Als de gemeente mijn eerste aanvraag had gehonoreerd, was ik al lang weer aan het werk geweest.''

De rechtbank heeft aangekondigd voor het einde van het jaar uitspraak te doen.