Imam-opleiding Frankrijk

Frankrijk begint volgend jaar een eigen imam-opleiding. Dat zei Dominique de Villepin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, bij de aankondiging van de oprichting van het `Fonds voor de Islam van Frankrijk'.

Het fonds moet de bouw van moskeeën en gebedshuizen financieren en aldus directe financiering en navenante invloed van fundamentalistische staten als Saoedi-Arabië tegengaan. Doel is ook de obscure `garage-islam' tegen te gaan. Het fonds, dat beheerder wordt van giften, zal bestuurd worden door vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap, de overheid en diverse sectoren in de samenleving. Financiering door andere landen blijft mogelijk en zelfs noodzakelijk, aangezien de wet op de laïcité, de scheiding tussen kerk en staat, financiering door de Franse staat verbiedt. Het verschil met de huidige situatie is dat giften van zowel gelovigen als van derde landen niet langer geïnd worden door beïnvloedbare particuliere instanties, maar door het Fonds, dat het geld in alle openbaarheid gaat beheren en verdelen.

De aankondiging van Villepin is politiek pikant. Oud-minister Nicolas Sarkozy, eind vorige maand gekozen tot voorzitter van regeringspartij UMP, heeft onlangs in een aan godsdienst gewijd boek voorgesteld de wet op de laïcité uit 1905 zodanig te wijzigen, dat financiering van gebedshuizen door de Franse staat mogelijk wordt. Sarkozy, eveneens voorstander van tijdelijke, positieve discriminatie voor moslims, raakt met zijn voorstellen aan een taboe. Villepin heeft zich tegen zijn voorstellen verklaard. Die komen in zijn ogen neer op ,,het openen van de doos van Pandora''.

Onderzoek heeft uitgewezen dat vijf procent van de vijf à zes miljoen moslims in Frankrijk minstens één keer per week naar de moskee gaat. Er zijn bijna 1.700 moskeeën in het land.

De imam-opleiding wordt ondergebracht bij universiteiten. De opleiding bestaat uit een `wereldlijk' deel, gefinancierd door de Franse overheid, en een door fondsen gefinancierd `theologisch' deel. Onderricht in het Frans en de Franse cultuur wordt daarnaast verplicht voor de ongeveer 1.200 op dit moment actieve imams. Daarvan heeft 75 procent niet de Franse nationaliteit en spreekt een derde deel geen Frans. Volgens De Villepin is zowel het een als het ander ,,onacceptabel''. De minister heeft dit jaar een tiental imams wegens opruiing het land uit laten zetten.