Hernieuwde kritiek VVD op terreurbeleid

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren opnieuw felle kritiek geleverd op de manier waarop minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Donner (Justitie, CDA) het terrorisme bestrijden.

Volgens Kamerlid Griffith (VVD) gebruiken de ministers ,,veel woorden, maar ik zie geen daden''. Dat bleek gisteren tijdens overleg met beide bewindslieden over terrorisme. Een Kamermeerderheid dringt al langer aan op een harde aanpak van radicale imams en moskeeën. Griffith zei dat er ,,nog geen moskee ontbonden is en nog geen imam is uitgezet''. LPF'er Eerdmans verweet Donner ,,naïef'' te zijn in de beveiliging van het onafhankelijke Kamerlid Wilders en de mensen die zich bij zijn groep willen aansluiten.

Remkes reageerde geïrriteerd op de aantijgingen. Hij zei dat er sinds juni een heleboel gebeurd is, ,,maar u hoort niet van mij welke gesprekken ik allemaal heb en zeker niet welke afspraken daar gemaakt worden''. Hij en Donner zullen nog voor het kerstreces een brief naar de Kamer sturen waarin de voortgang staat van de maatregelen uit de brief die half november werden aangekondigd. VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zei gisteren tijdens een bijeenkomst met hoofdredacteuren dat hij daar in januari met de andere fractievoorzitters een Kamerdebat over wil houden.

Bij het debat over de moord op Van Gogh kreeg Remkes ook al veel kritiek van zijn eigen VVD. De minister vroeg kort daarop in een artikel in De Telegraaf om steun van de VVD, omdat hij het gevoel had dat hij bungelde. Van Aartsen zei daarop dat hij ,,niet van de afdeling bungelen'' is.

Remkes zei gisteren dat Nederland 10 tot 25 extremistische moskeeën heeft. Het kabinet is van plan daartegen op te treden, ook als dat niet langs strafrechtelijke weg mogelijk is. Zo willen de bewindslieden bestaande mogelijkheden beter benutten, zoals het intrekken van subsidies of van verblijfsvergunningen van imams. Volgens Remkes gaat het daarbij om ,,koerscorrecties'' en ,,bewerkstelligen dat de toon gematigd wordt'' en niet om censuur. Morgen bespreken Remkes en Donner in de ministerraad een wetsvoorstel dat de veiligheidsdienst AIVD in staat moet stellen over politiegegevens te beschikken.