Grondpersoneel Lufthansa levert in

Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft ingestemd met loonconcessies. Het 38.000 man tellende personeel neemt genoegen met het achterwege blijven van salarisverhogingen tot eind 2006. Overwerk wordt minder vergoed en voor nieuw personeel gelden minder vakantiedagen, in ruil voor flexibeler werktijden, aldus Lufthansa. Eerder deze week bereikte de maatschappij met haar gezagvoerders een nieuwe salarisovereenkomst, die een jaarlijkse 30 miljoen euro oplevert.