Bush gaat in februari naar NAVO en EU

De Amerikaanse president Bush brengt op 22 februari een bezoek aan de NAVO en de Europese Unie om de transatlantische betrekkingen te herstellen na de ruzie over de oorlog in Irak.

Dit zeiden diplomaten vanmiddag in Brussel tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse minister Powell, die zelf volgens aanwezigen ,,zeer warm'' werd toegesproken tijdens zijn laatste NAVO-vergadering, kondigde het bezoek van Bush aan. Bush wil met een bezoek aan het begin van zijn tweede termijn proberen de relaties met Europa zo snel mogelijk te herstellen.

Tijdens een toespraak in Brussel zei Powell gisteren: ,,Wij reiken Europa de hand en wij hopen dat Europa ons de hand zal reiken.'' Powell deed een beroep op Europa om meer bij te dragen aan de stabilisering van Irak en Afghanistan, een oproep die hij volgens diplomaten vandaag zal herhalen.

De Verenigde Staten willen dat de NAVO werk maakt van de afspraak om 300 man naar Irak te sturen voor de opleiding van het Iraakse leger. Tot nu toe heeft de NAVO slechts zo'n 60 soldaten ter plekke. Volgens diplomaten komt dit onder meer door de weigering van Duitsland, Frankrijk, België, Griekenland en Spanje om troepen te sturen. Een hoge NAVO-diplomaat verwachtte vanmiddag dat de NAVO vandaag haar aantal instructeurs en beveiligingstroepen zal verhogen ,,naar tussen 250 en 300 man''.

De uitbreiding van de NAVO-missie in Afghanistan, nu zo'n 9.000 man sterk, moet volgens diplomaten begin 2005 haar beslag krijgen en zal enkele honderden extra soldaten vergen. Het is de bedoeling dat soldaten van de troepenmacht ISAF dan ook in het westen van het land worden gestationeerd. Ze zitten nu alleen in Kabul en het noorden van Afghanistan. ,,ISAF moet worden versterkt en uitgebreid'', zei Powell gisteren. De NAVO blijft zich zorgen maken over de drugshandel van de Afghaanse krijgsheren.

De NAVO-ministers kregen vanochtend een briefing van EU-buitenlandcoördinator Solana over ,,de politieke vooruitgang in Oekraïne'' na de crisis over de verkiezingsuitslag. Verscheidene ministers deden ,,een sterke oproep'' aan de internationale gemeenschap om waarnemers te sturen voor de tweede verkiezingsronde op 26 december. De NAVO-ministers bespreken `Oekraïne' vandaag ook met hun Russische collega Lavrov. Ze zagen af van een gesprek met hun Oekraïense collega omdat dit ,,geen geschikt moment'' is.

De NAVO kwam gisteravond voor het eerst op ministersniveau bijeen met de landen uit de `mediterrane dialoog' Israël, Algerije, Egypte, Mauretanië, Jordanië, Marokko en Tunesië om het tienjarig bestaan hiervan te vieren. Beide partijen willen meer samenwerking, maar vooral bij de zeven landen moet nog veel achterdocht worden weggenomen. NAVO-chef De Hoop Scheffer zei dat het gaat om ,,tweerichtingsverkeer en niet om opleggen''.

    • Robert van de Roer