Brussel legt visvangst verdere beperkingen op

De Europese Commissie wil beperkingen op de visvangst in de Europese wateren volgend jaar versterken. Desondanks mag op enkele soorten, zoals haring, wel meer worden gevist. Voor bedreigde visbestanden, waarvoor al herstelplannen gelden, zoals kabeljauw in de Noordzee, moeten gebieden worden gesloten.

De Europese Commissie gaat in haar gisteren gepresenteerde voorstellen voor toegestane vangsten minder ver dan het onafhankelijke adviesorgaan ICES, de internationale raad voor zee-onderzoek. ICES adviseerde vangsten van kabeljauw en andere vissoorten drastisch te verminderen of te stoppen. De Europese visserijministers bespreken de voorstellen eind deze maand.

Eurocommissaris Joe Borg (Visserij) zei, na eerder overleg met belanghebbenden, een ,,meer geleidelijke variatie'' van de toegestane vangsten te willen. Hij wees op de twee jaar geleden overeengekomen ingrijpende hervorming van het Europese visserijbeleid, die uitgaat van meerjarige herstelplannen, meer zekerheid voor vissers, vangstbeperkende instrumenten en het schrappen van subsidies voor de bouw van schepen. Alle belanghebbenden moeten bij het beheer worden betrokken.

,,Ofschoon al veel is bereikt, zijn er nog enkele harde maatregelen nodig voor herstel van bedreigde visbestanden'', zegt Borg. Hij hekelde de gebrekkige controle en stelde vast dat de naleving van de afspraken ,,veel te wensen over laat''. Dat ondermijnt ook de betrouwbaarheid van cijfers over visbestanden.

Borg wees erop dat sommige vissoorten het inmiddels beter doen. Zo mogen de vangstquota voor haring in de Noordzee en noordelijker wateren met ruim 12 tot 17 procent omhoog en die op blauwe wijting in de Noordzee met ruim 20 procent, wat van belang is voor Nederlandse vissers.

De vangstquota voor schol en tong, ook belangrijk voor Nederlandse vissers, gaan in de Noordee met enkele procenten omlaag. Voor schol moet een herstelplan worden vastgesteld. De Commissie wil herstelplannen in de wateren rond het Iberisch schiereiland, zoals voor de bedreigde heek. Eurocommissaris Borg sprak in dit verband van ,,harde maatregelen'' die nodig zijn.

Het Wereldnatuurfonds verwelkomde de voorstellen als een ,,serieuze poging'' visbestanden te behouden, maar wel hadden ze verder moeten gaan.