Brussel legt Akzo Nobel kartelboete op

De Europese Commissie heeft een boete van 66,34 miljoen euro opgelegd aan drie chemiebedrijven, waaronder Akzo Nobel, wegens kartelvorming. Ook heeft ze de fusie van grote Portugese energiebedrijven verboden.

Eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) greep vanmiddag de bekendmaking aan om alle krtitiek op haar vroegere nauwe banden met het bedrijfsleven nog eens te weerleggen. Het was het eerste optreden van Kroes voor de pers sinds haar aantreden op 22 november.

Zij herinnerde aan kritiek tijdens de hoorzitting ruim een maand geleden in het Europarlement voor haar benoeming als zou ze niet in staat zijn harde besluiten tegen bedrijven te nemen. ,,Sommigen zeiden zelfs dat ik een liefje was. Ik vind dat leuk in het prive-leven, maar niet in het zakenleven'', aldus Kroes.

,,Ik heb gezegd dat ik als een arbiter op het fluitje zou blazen als dat nodig was. Dit heb ik nu in praktijk gebracht.''

De boete tegen het chemiekartel van 66,34 mljoen euro betreft het Nederlandse Akzo Nobel, BASF en UCB. Zij maakten zich schuldig aan afspraken over prijzen en marktverdeling bij de verkoop van het vitamine B4 (choline chloride) dat wordt gebruikt in kippen- en varkensvoer.

,,De Commissie zal simpelweg niet tolereren dat de voordelen van de Europese interne markt aan klanten worden onthouden door kartels en anti-competitief gedrag''.

Het fusieverbod betreft de Portugese energiebedrijven EDP (elektriciteit) en GDP (gas). Het Portugese EDP wilde samen met het Italiaanse ENI het gasbedrijf GDP overnemen, waarbij EDP met 51 procent de controle zou krijgen. Volgens de Europese Commissie zou de transactie de ,,dominante posities'' van EDP en GDP op de Portugese markt hebben versterkt. Dat zou volgens de Commissie de effecten van de Europese energieliberalisering ,,aanzienlijk hebben verminderd of hebben weggenomen''.

Eurocommissaris Kroes zei dat dit tot hogere prijzen voor huishoudens en bedrijven zou hebben geleid. Ook zouden nieuwe aanbieders op de Portugese markt nauwelijks meer kansen krijgen.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Europese Commissie een fusie verbiedt.

De plannen voor de fusie van EDP en GDP werden al voorbereid door de Portugese regering, toen de huidige Commissie-voorzitter Jose Barroso nog premier was. Kroes bevestigde vanmiddag dat Barroso zich om deze reden van bemoeienis met het dossier heeft onthouden.