Bonussen niet teruggegeven

Minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) kan geen geld terugvorderen van ambtenaren die in het verleden een te hoge bonus hebben gehad. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Van der Hoeven neemt met dit besluit een advies over van de landsadvocaat om geen geld terug te vragen. Volgens de minister is terugeisen van salaris of een bonus juridisch bijna onmogelijk. De overheid kan geld terugeisen van ambtenaren als het vergissingen waren geweest, maar dat is vrijwel nergens het geval.

Hoewel terugeisen van de beloningen dus niet kan, hebben volgens minister Van der Hoeven twee onderwijsambtenaren inmiddels vrijwillig afstand gedaan van hun bonus: dit heeft 10.000 euro opgeleverd.

In september bleek uit drie onderzoeken, van de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Financiën en advocatenkantoor Ploum Lodder Princen dat ambtenaren van het ministerie van OCW sinds vorig jaar circa 1,4 miljoen euro aan inkomsten op onrechtmatige wijze hebben verkregen. Zo waren sommige vertrekregelingen uitzonderlijk hoog.