Bewakers `Tabakblat' van start

De commissie die de gedragscode voor goed ondernemingsbestuur – de code Tabaksblat – gaat bewaken is gisteren van start gegaan. De commissie zal controleren of bedrijven de nieuwe gedragsregels, die vanaf 1 januari verplicht zullen zijn, goed naleven. Ook zal de commissie er op toezien of de gedragscode van Tabaksblat nog wel goed aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

De commissie zal tenminste een keer per jaar verslag uitbrengen aan de ministers van Financiën en Justitie en aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Zij zal de code niet tussentijds kunnen bijschaven. Afgesproken is dat de politiek verantwoordelijken indien nodig te zijner tijd een nieuwe commissie zullen benoemen om `Tabaksblat' te evalueren en aanpassingen voor te stellen.

De commissie bestaat uit acht leden en wordt gedomineerd door wetenschappers. De scheidend directeur beleggingen van pensioenfonds ABP, J. Frijns, is voorzitter van de commissie. De werkgevers zijn vertegenwoordigd door J. Streppel, financieel directeur van verzekeraar Aegon en G. Kramer, directeur van ingenieursbedrijf Fugro.

De vakbond is ook vertegenwoordigd door C. Roozemond van de FNV. Daarnaast zitten de wetenschappers J. van Maanen (accountant), A. Verdam (civiel jurist), C. Cools (consultant) en H. Ophof (ondernemingsrecht) in de commissie.