Als gehandicapte moet ik juist `uit'burgeren

Ik ben een meisje van 14 jaar die niet in de maatschappij mag inburgeren maar juist moet uitburgeren, zoals zoveel gehandicapten. Geen gewone middelbare school wil mij toelaten, omdat ik niet kan praten en slechts met hulp schrijf.

Ik word gedwongen uitgeburgerd in speciale scholen of dagverblijven zonder kans om mee te doen met de maatschappij. Ik noem dat barbaarse normen en waarden. Wanneer wordt Nederland beschaafd en wordt deze schending van mensenrechten afgeschaft?

    • Thiandi Grooff