www.nrc.nl

Dossier moslimterreur De controversiële filmmaker Theo van Gogh wordt op 2 november vermoord. Dader is een fundamentalistische moslim. Direct na de aanslag laait een debat op over de strijd tegen terreur, moslimextremisme, bedreigingen van politici, de integratie van allochtonen, de vrijheid van meningsuiting en godslastering.

Het Dossier moslimterreur bundelt de feiten en achtergronden over de strijd tegen islamitisch terrorisme in Nederland – na de aanslagen in de VS en in Madrid – en het moslimfundamentalisme in de polder.

Om welke aanslagen en bedreigingen gaat het en wie zijn de verdachten, de daders, de terroristen?

Hoe reageren politici? Welk maatregelen nemen zij tegen de `jihad.nl'?

Wat is de positie van de moslimgemeenschap in Nederland? Hoe reageert zij op de aanslag op Van Gogh en bedreigingen van politici?

Wat is de rol van radicale imams en moskeeën en wat doceert men op moslimscholen? Zijn er organisaties die haat prediken en de jihad uitdragen?

Hoe reageren autochtone Nederlanders op de vermoede dreiging van terreuraanslagen?

Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting? Mocht Van Gogh alles zeggen? Moet godslastering strenger worden bestraft? En zullen maatregelen de privacy en andere fundamentele rechten aantasten?

Zie www.nrc.nl/dossiers