Studie problemen allochtoon bij werk

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) gaat onderzoeken welke problemen allochtonen ondervinden op de arbeidsmarkt.

Volgens Van Hoof maken allochtonen minder kans bij sollicitaties en promoties. Ook komt het volgens hem voor dat werkgevers sollicitanten niet aannemen wegens hun allochtone achtergrond.

Het onderzoek richt zich op de problemen van allochtonen op de werkvloer en bij het vinden van een baan. Ook wil Van Hoof weten welke negatieve beelden bestaan bij werkgevers en of deze berusten op de werkelijkheid.

De vakcentrale FNV juicht het onderzoek toe. ,,Zelf hebben wij ook onderzoek gedaan naar dit probleem, maar het kan nooit kwaad om dit nogmaals goed te bekijken'', zegt een woordvoerder. ,,Een oplossing moet er hoe dan ook komen.'' Sinds 1 januari hoeven werkgevers niet meer aan te geven hoeveel allochtonen zij in dienst hebben. Tegelijkertijd is de werkloosheid onder allochtonen opgelopen van 9 naar 14 procent. De werkloosheid van autochtonen is naar verhouding minder sterk gestegen. ,,Uit een onderzoek van de FNV bleek dat van 2.500 bedrijven in vier regio's van Nederland slechts 4 procent iets had gedaan tegen discriminatie en ter bevordering van de instroom van allochtonen'', aldus de FNV-woordvoerder.

Ter ondersteuning van het personeelsbeleid van werkgevers is deze week het Landelijke Netwerk Diversiteits Management (Div) van start gegaan. Het ministerie wil dat deze organisatie bedrijven bewust maakt van het belang van een gevarieerd personeelsbestand.

Een verbetering noemt de FNV dit niet: ,,In de afgelopen jaren hadden wij vijftig consulenten in dienst die betrokken waren bij het instromen van allochtonen. Deze zijn in de afgelopen jaren wegbezuinigd. Div heeft vijf consulenten die de werkgevers gaan assisteren. Eigenlijk is deze organisatie dus een doekje voor het bloeden.''