Strenger toezicht op accountants EU

Het toezicht op accountants wordt binnenkort strikter. De Europese ministers van Financiën zijn het eens geworden over een aanscherping van de regels. Waar vroeger registratie voldoende was, moet er nu onafhankelijk toezicht komen. In Nederland zijn al wijzigingen in de maak, vooruitlopend op dit Europese akkoord, om de Autoriteit Financiële Markten eindverantwoordelijk te maken voor de sector. Het Europarlement moet nog akkoord gaan.