`Rotterdam verdient een eigen dagblad'

De fusieplannen van zeven regionale kranten met het Algemeen Dagblad heeft tot onrust geleid onder journalisten. Het Rotterdams Dagblad vraagt in reactie op de voorgenomen fusie zijn haar lezers op de eigen website om steun. ,,Rotterdam en de Rijnmond verdienen een eigen Dagblad'', zegt Louis du Moulin, voorzitter van de redactieraad, op de website van de krant. ,,Een regionale krant: onafhankelijk, enthousiast en kritisch. Wij maken zo'n krant, met vakmanschap én met hart en zie. De redactie van het Rotterdams Dagblad wil zo'n krant blijven maken.''

De krant reageert op de plannen van de uitgevers PCM, eigenaar van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant, en Wegener, vooral actief in regionale kranten, die vanochtend bekendmaakten dat ze in de Randstad in augustus volgend jaar verdergaan met één nieuw dagblad.

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) maakt zich zorgen om de gevolgen van de mogelijke fusie. Bianca Rootsaert, secretaris van de sectie Dagblad, vraagt zich af of het gaat om een bundeling van krachten of om een keiharde samering. ,,Wanneer titels worden samengevoegd, gaan er journalistieke banen en regionale krantentitels verloren. Dat is slecht voor de kwaliteit van de journalistiek en voor de pluriformiteit'', zegt Rootsaert. De NVJ wil snel overleg met de uitgevers. ,,We staan niet negatief tegenover samenwerking als het een investering is in de journalistieke kwaliteit.''

Frank van Vree, hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, vraagt zich af of de kranten nog wel de ambitie hebben om lezers terug te winnen. ,,Deze plannen lijken meer op een kostenbesparing. Het gaat om een face-lift waarbij arbeidsplaatsen verloren zullen gaan.'' De dagbladen hebben volgens Van Vree vooral jonge lezers, allochtonen en laag-opgeleiden verloren aan huis-aan-huisbladen, Metro en Spits, internet en regionale televisie. Hij is niet bang dat de kranten slechter zullen worden. ,,Deze fusie leidt niet tot kwaliteitsverlies, maar er zal nu in Zuid-Holland een `monocultuur' ontstaan onder de regionale titels.''

De Telegraaf, dat een belang heeft van 23,9 procent heeft in Wegener, wilde vanochtend nog niet reageren op de fusieplannen.

Loek Heskes, hoofdredacteur van de krant Rijn en Gouwe denkt dat de fusie toekomstperspectieven biedt om het teruglopende abonneebestand een halt toe te roepen. ,,Omdat uit de plannen die nu op tafel liggen blijkt dat er extra aandacht zal zijn voor regionale verslaggeving gaan wij er van uit dat de kwaliteit van de krant hetzelfde blijft.''