Rabo: herstel economische groei in 2005

De Nederlandse economie maakt volgens de Rabobank volgend jaar een beter herstel door dan algemeen wordt aangenomen. Rabo voorziet een economische groei van 1,75 procent.

Dit blijkt uit het rapport `Visie op 2005', de jaarlijkse prognoses van de Rabo die gisteren door topman B. Heemskerk werden gepresenteerd. Heemskerk toonde zich optimistisch over volgend jaar. Het gros van de prognoses van andere economische instellingen gaat uit van een economische groei van rond 1,25 procent volgend jaar, waarmee de groei net zo mager is als in 2004. Heemskerk verzette zich tegen dat beeld. ,,Er is geen reden voor paniekverhalen. Wij zien de toekomst positief tegemoet.''

Volgens de Rabo-topman staat de Nederlandse economie er fundamenteel goed voor. De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur is hoger dan in de VS, de arbeidsdeelname is groot, de pensioenen zijn veel beter verzorgd dan in de rest van de EU en de staatschuldquote ligt onder het Europese gemiddelde.

De voorspelling van de Rabo dat de Nederlandse economie volgend jaar met 1,75 procent groeit, houdt in dat volgend jaar de eerste maal wordt sinds 2000 dat de Nederlandse groei weer hoger ligt dan het gemiddelde van de eurozone. Cruciaal is volgens de Rabo wel dat het consumentenvertrouwen herstelt. Daar is volgens econoom W. Boonstra reden toe. Niet alleen is het vertrouwen nu zo laag dat een verbetering waarschijnlijk is, ook is de arbeidsonrust van dit najaar voorbij sinds er een nieuw sociaal akoord is gesloten tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. Een stijgend consumentenvertrouwen kan ertoe leiden dat huishoudens, die de afgelopen jaren overmatig hebben gespaard, die besparingen weer aanwenden voor bestedingen. Dat weegt op tegen een licht koopkrachtverlies.

Voor de aandelenkoersen verwacht de Rabo een `zijwaartse ontwikkeling', waarbij de koerswinst waarschijnlijk het best te halen valt bij de middelgrote of op Nederland gerichte beursfondsen. Hoewel de Amerikaanse dollar verder zal verzwakken en de olieprijs een risico blijft, weegt een verbetering van de winstgevendheid bij het bedrijfsleven daar tegenop.

Rabo verwacht geen renteverhoging door de Europese Centrale Bank in 2005, en ziet de langetermijnrentes slechts mondjesmaat stijgen. Voor wat betreft de woningmarkt ziet de bank, die de grootste hypotheeknemer is van Nederland, een bescheiden opwaartse ontwikkeling.

Heemskerk wees erop dat Rabobank vorig jaar in de prognoses voor 2004 onder meer zowel de economische groei, de ontwikkeling van de huizenprijzen als de beurskoersen juist had ingeschat.