Ook onderzoek naar tekort en staatsschuld van Italië

De Europese Commissie is ,,bezorgd'' over mogelijke onjuistheden in de opgave van het Italiaanse overheidstekort en de staatsschuld. Eerder was al gebleken dat Griekenland vanaf 1997 een veel te laag overheidstekort aan Brussel heeft gemeld.

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) sprak gisteren na een EU-ministersbijeenkomst van ,,afwezigheid van coherentie'' tussen de ontwikkeling van het Italiaanse budgettekort en de staatsschuld. Minister Zalm (Financiën), fungerend voorzitter van de Ecofin, onderstreepte dat er nu ,,geen concrete aanwijzingen zijn van foutieve weergave van de feiten''. Maar het is volgens hem ,,logisch dat onderzoek noodzakelijk is''.

Volgens de krant Financial Times zou de Italiaanse overheid vanaf 1997 meer hebben geleend dan de 3-procentstekortnorm van het Stabiliteits- en Groeipact toelaat. Dat zou ook verklaren dat de hoge staatsschuld (ruim 100 procent van het bbp) nauwelijks is gedaald. Sinds 1997 lag het Italiaanse overheidstekort volgens de gerapporteerde cijfers steeds onder de 3 procent. De Italiaanse minister van Financiën, Siniscalco, ontkende dat sprake is van incoherentie van cijfers. Volgens hem zijn verschillen tussen de ontwikkeling van tekort en schuld van Italië in de EU het kleinst, op Groot-Brittannië na.

De Europese Commissie opende onlangs een procedure bij het Europese Hof tegen Griekenland, omdat het land verdragsregels over verstrekking van statistieken heeft geschonden. Na onderzoek van Eurostat is gebleken dat het Griekse tekort vanaf 1997 steeds boven de 3-procentsnorm lag, terwijl een tekort onder de norm werd opgegeven. De Ecofin-ministers noemden gisteren in een verklaring de Griekse zaak ,,,zeer ernstig'', in het bijzonder omdat de geloofwaardigheid van het EU-toezicht op het spel staat. Zij dringen er bij Athene op aan ,,de noodzakelijke conclusies'' te trekken. Daarnaast hebben volgens hen ook alle andere betrokkenen schuld – statistiekbureau Eurostat, Europese Centrale Bank, Europese Commissie en Ecofin – omdat niet adequaat is gereageerd op eerdere signalen. De ministers willen in januari op de kwestie terugkomen, nadat de Commissie voorstellen tot verbetering heeft gepresenteerd.