Losse verhalen van Jaap Mulder

Vier grote abstracte schilderijen torst de cabaretier Jaap Mulder dit seizoen met zich mee. Ze staan op het toneel: vier grofgeborstelde abstracten, waarover Mulder zegt dat ze werden geschilderd door zijn vriend Jan. Hij vertelt dat deze Jan zich verzet tegen de vervlakking en debilisering in de beeldende kunst, en niet met de modes wil meedoen. Het gevolg is wel dat zijn werk onverkoopbaar blijft.

Het zal wel geen toeval zijn dat deze – fictieve – schilder een beetje op Jaap Mulder zelf lijkt: ook zo'n weerbarstige man die trouw aan zichzelf blijft, en daarom niet de grootste publiekstrekkers van het cabaret behoort. Elders in deze voorstelling verwijst hij misprijzend naar andere cabaretiers die zo graag één persoon in de zaal tot hun mikpunt maken. Zinloos geweld, noemt hij dat.

Bekschurft is Mulders tiende voorstelling, en jammer genoeg niet zijn beste. Dat verhaal over Jan weet hij geen algemene geldigheid te geven, evenmin als veel andere kwesties die hij aansnijdt: absurde onlogica in de koran, het zelfmoordterrorisme, de ,,morele scheurbuik'' van dit tijdsgewricht, en tv-programma's als Extreme Makeover. Vaak lijkt hij op het punt te staan een lijn door te trekken, die zijn optreden vleugels moet geven – en dan begint hij weer over iets anders.

Mulder kan wel verhalen vertellen als de beste, en hij bewijst opnieuw zijn originaliteit met de wonderlijkste gedachtenspinsels, zoals een droom vol kabouters. De openingsscène, waarin Mulder de spot drijft met de armbandjes en andere attributen waarmee nu allerlei acties worden gevoerd, is een toonbeeld van actueel cabaret.

Voorstelling: Bekschurft, door Jaap Mulder. Gezien: 7/12 in Het Oude Raadhuis, Hoofddorp. Tournee t/m 1/4. Inl. (015) 2159415, www.mojotheater.nl

    • Henk van Gelder