Kritiek Unieleden op sociaal akkoord

Een groot deel van de leden van vakbond De Unie heeft kritisch gereageerd op het sociaal akkoord. Vooral de groep leden in de leeftijd van 50 tot 55 jaar ziet in de begin november gemaakte afspraken tussen regering en sociale partners over VUT en prepensioen grote onrechtvaardigheden. ,,Zij hebben jaren voor deze regeling betaald en staan nu met lege handen'', aldus De Unie. De bond wil voor deze groep aanvullende regelingen afspreken bij de CAO-onderhandelingen. De vakbond heeft gisteren de uitkomsten van de raadpleging bekendgemaakt. ,,Het bereikte akkoord is in ieder geval beter dan geen akkoord'', was de teneur van de reacties van de achterban.