Herziening EU-wet arbeidstijden vast

Een herziening van de Europese wet op de arbeidstijden zit muurvast. Minister De Geus van Sociale Zaken concludeerde dat er geen akkoord mogelijk was door de sterk uiteenlopende meningen in Europa. Het uitblijven van een akkoord kan gevolgen hebben voor alle EU-landen. De ministers waren van plan een `reparatiewet' aan te nemen, tegelijk met de herziening van de arbeidsregels, om een arrest van het Hof ongedaan te maken dat te maken heeft met nachtarbeid.