Budget van Cultuurnota 1,7 mln hoger

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) verhoogt het budget van de Cultuurnota met 1,7 miljoen euro. Daarmee komt ze de Tweede Kamer tegemoet bij de behandeling van de Cultuurnota.

Er gaat in niet méér geld naar de kunstsector. In september stelde de Kamer al 10 miljoen euro extra ter beschikking voor Cultuur; de 1,7 miljoen die nu naar de Cultuurnota gaat, heeft Van der Laan binnen haar eigen begroting verschoven van onder meer de post Algemeen Cultuur.

In een brief aan de Kamer liet de staatssecretaris gisteren weten dat er alsnog, of extra, subsidie komt voor de slagwerkgroepen Amsterdam en Den Haag, het Noord Nederlands Toneel, CaDance, Amsterdam Dance Event, AIDA en De Appel (Amsterdam). Er gaat ook 600.000 euro naar drie orkesten: het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Orkest van het Oosten en Holland Symfonia.

Meer geld is er ook voor amateurkunst en filmdistributie. Het Bijbels Museum, het Nationaal Rijtuigmuseum en Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief krijgen een subsidie voor twee jaar.

Na overleg in het kabinet ontraadt Van der Laan de amendementen en moties die een beroep doen op geld van andere ministeries. D66-woordvoerder Dittrich wilde bijna 4 miljoen van de inkomsten uit loterijen op de begroting van Financiën overhevelen naar Cultuur. Leerdam (PvdA) wilde hetzelfde met 1 miljoen voor integratie bij Justitie en Halsema (GroenLinks) met 5,5 miljoen voor Nederlandse ondernemingen in het buitenland, bij Economische Zaken. Ook de motie van CDA'er Van Vroonhoven om in 2005 alsnog 40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van de zogenaamde `kanjermonumenten', wordt ontraden. Voor dit voorstel was in november nog een duidelijke Kamermeerderheid.

In een reactie noemt Dittrich de argumentatie van de staatsecretaris voor de afwijzing van zijn voorstel ,,niet overtuigend''. Het kabinet voert aan dat de Kamer zich heeft ,,vastgelegd'' op de begrotingen van de ministeries bij de Algemene Financiële beschouwingen.

Van der Laan herschikt haar eigen budgetten. De post Algemeen Cultuur (1 miljoen), bedoeld om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, wordt in zijn geheel besteed aan bovengenoemde extra subsidies voor culturele instellingen. Van de post `Cultuur en Economie' gaat in 2005 3 ton af, in 2006 1,1 miljoen en in 2007 en 2008 0,6 miljoen. Van der Laan neemt 2,5 ton van het Fonds voor de Amateur en Podium Kunsten om de slagwerkgroepen en de amateurkunsten te kunnen ondersteunen.

Het Amsterdam Dance Event krijgt in 2005 een ton als pilot project. Het is de eerste activiteit die valt onder het thema `Cultuur en Economie'. De Kamer stemt in de derde week van december over alle amendementen en moties.