`Beperk daling koopkracht'

Een deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen op een sociale minimum, onder wie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, er volgend jaar meer in koopkracht op achteruitgaan dan voorzien bij opstelling van de begroting.

De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks willen dat het kabinet de extra korting op de huursubsidie terugdraait, evenals bezuinigingen in de zorg die negatief uitpakken voor deze groepen. De coalitiefracties CDA, VVD en D66 voelen meer voor een betere uitvoering van de bijzondere bijstand door de gemeenten.

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) schreef gisteren in een brief aan de Kamer dat de meeste inkomensgroepen volgend jaar een extra koopkrachtverlies leiden van een kwart procentpunt. De koopkrachtdaling varieert van 0,5 procent voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders tot 1,75 procent voor tweeverdieners met een modaal inkomen zonder kinderen, maar er zijn uitschieters.

Oorzaak zijn de hogere ziektekostenpremies. De Geus gaat uit van een stijging van de particuliere premies van gemiddeld 8 procent. Bij het opstellen van de begroting ging hij nog uit van 4,5 procent. De nominale ziekenfondspremie komt naar verwachting gemiddeld 17 euro per jaar hoger uit dan geraamd.

Volgens Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) vertellen de gisteren gepubliceerde koopkrachtcijfers maar ,,de helft van de waarheid''. Zo is de extra korting op de huursubsidie niet meegenomen in de berekeningen. Bovendien verwacht koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland dat de premiestijging kan oplopen tot 13 procent. Hierover werd gisteren tijdens het vragenuurtje minister Hoogervorst (VWS, VVD) aan de tand gevoeld, op initiatief van het Kamerlid Kant (SP). De bewindsman wilde echter niet vooruitlopen op de premiestijgingen. De suggestie van Kant de nominale ziekenfondspremie 35 euro te verlagen en dat te financieren uit de hogere olieopbrengsten wees hij van de hand.

Kant en de woordvoerders van de PvdA-fractie wezen erop dat invoering van de zogenoemde no-claim negatief kan uitpakken voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling houdt in dat mensen die geen ziektekosten claimen bij hun verzekeraar premie terugkrijgen. Het kabinet gaat uit van een teruggaaf van gemiddeld 83 euro per verzekerde. Om dit te financieren wordt vanaf 1 januari een hogere ziekenfondspremie ingevoerd. ,,Als je de pech hebt om ziek te worden, zie je geen cent daarvan terug'', zei Kant. Volgens de PvdA-fractie valt het koopkrachtverlies van chronisch zieken en gehandicapten hierdoor 1,2 procent hoger uit dan uit de nieuwste cijfers blijkt.

Hoogervorst erkende dit, maar zei ook dat het `koopkrachtplaatje' van de minima 1 procent beter is dan dat van de middengroepen.