Wilders: oprichting partij wordt belemmerd

Het onafhankelijke Kamerlid Geert Wilders wordt door problemen met zijn veiligheid belemmerd bij het opzetten van een partij. Dat zegt hij vandaag in een gesprek met deze krant.

Het van de VVD afgescheiden Kamerlid heeft naar eigen zeggen zijn situatie op 25 november besproken met minister Donner (Justitie, CDA), die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politieke personen op nationaal niveau. Toen heeft hij de vraag aan de orde gesteld of hij net als het Kamerlid Hirsi Ali (VVD) moet onderduiken. Wilders wordt wegens aanhoudende bedreigingen sinds 14 oktober beveiligd.

Donner heeft hem volgens Wilders aangeraden dat niet te doen, omdat hij na een langere periode van afwezigheid door publicitaire ophef bij zijn terugkomst juist meer dreiging zou riskeren. Wel suggereerde Donner volgens Wilders dat de problemen zouden kunnen worden opgevangen als hij na een periode van afwezigheid zou aankondigen uit de politiek te stappen. Dat wil Wilders niet.

Als hij toch wil onderduiken moet Wilders volgens eigen zeggen een verklaring ondertekenen dat dit vrijwillig is. Die vrijwilligheid is volgens hem heel relatief.

Donner laat via een woordvoerder weten dat het ministerie ,,geen enkele mededeling over beveiligingszaken doet''. Wel geldt volgens de woordvoerder een algemene regel: ,,De beveiligingsfilosofie gaat er van uit dat iemand te allen tijde en waar dan ook een adequate en op maat gesneden beveiliging krijgt.''

Volgens Wilders hebben mogelijke toekomstige Kamerleden afspraken met hem afgezegd, nadat verschillende anonieme bronnen uit inlichtingendiensten in het NOS-journaal op 1 december bevestigden dat medestanders een ,,vergelijkbaar veiligheidsrisico'' zouden lopen als Wilders zelf. Wilders spreekt over ,,een directe aantasting van het democratische proces''.

Volgens Wilders is een collega-Kamerlid ,,actief gebeld'' door een medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst met het verzoek ,,alles te melden wat hij met mij zou ondernemen''. Voor de AIVD is het volgens een woordvoerder van de dienst ,,onmogelijk daarop in te gaan, omdat het raakt aan de beveiliging van personen''.

Wilders blijft deze week weg uit de Kamer, kondigt hij aan. Zijn plaats in de vergaderzaal, bijna recht onder de publieke tribune, acht hij niet veilig. Kamervoorzitter Weisglas laat weten dat ,,alles wat de beveiligingsdiensten op beleidsniveau aan ons vragen wordt uitgevoerd''.

Interview pagina 3