Premieverhoging bij ambtenaren dreigt

Het bestuur van pensioenfonds ABP dat bestaat uit werkgevers en vakbonden staat onder grote druk van De Nederlandsche Bank om de pensioenpremies voor een miljoen ambtenaren en leraren verder te verhogen. Dat bevestigen bronnen rond ABP.

De premies zijn vrijdag in de wandelgangen van het kabinet aan de orde geweest, blijkt uit het dagboek op internet van minister G. Zalm van Financiën. ,,In de pauze spreek ik met een aantal ministers over ABP-kwesties'', schrijft Zalm.

ABP wil de premies zo snel mogelijk vaststellen in verband met de verwerking van de gegevens in de administraties van de overheidswerkgevers.

Een van de opties die in Haagse kringen de ronde doet is uitstel van de premieverhoging in afwachting van een nieuw plan van ABP voor de toezichthoudende Nederlandsche Bank om zijn financiële positie verder te herstellen.

De overheid betaalt driekwart van de pensioenpremies van ambtenaren en leraren, de werknemers de rest. ABP beheert ongeveer 170 miljard euro pensioengeld. Een kwart van de Nederlandse huishoudens is als (gepensioneerd) werknemer financieel betrokken bij het wel en wee van ABP.

De Nederlandsche Bank, die sinds de recente fusie met de Pensioen- en Verzekeringskamer toezicht houdt op de pensioenwereld, wil een premieverhoging met 2,6 procentpunt voor een sneller herstel van de financiële positie van ABP. De premie is nu 19 procent van het pensioengevend salaris. De verhoging die De Nederlandsche Bank bepleit kost de overheid als werkgever naar schatting zo'n 600 miljoen euro.

Vorig jaar is het ABP-bestuur akkoord gegaan met een versobering van de pensioenregeling omdat de overheidswerkgevers toen geen premie van ruim 22 procent wilden betalen. Nu zou de premie alsnog die kant opgaan.

De Nederlandsche Bank zegt desgevraagd niets te mogen zeggen over individuele fondsen. ABP wil vooruitlopend op zijn interne besluitvorming niets kwijt.

Het ABP-bestuur heeft de afgelopen drie weken zeker drie keer vergaderd over de premie. In het bestuur bestaat volop ongenoegen over de opstelling van De Nederlandsche Bank, omdat nu in de premie al een opslag zit om de financiën van het fonds te verbeteren.

    • Menno Tamminga