Meeste moeders blijven werken

Steeds meer vrouwen blijven werken na de geboorte van hun eerste kind. In 2003 bleef 90 procent aan de slag. In 1997 was dat nog 75 procent. Wel kiezen veel moeders ervoor minder uren te gaan werken, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2003 werkten acht van de tien jonge moeders voordat hun eerste kind werd geboren. Na de geboorte stopte 10 procent met werken.