Kunstenaars vinden nieuwe manieren 2

Arie Slob en Simone Kennedy-Doornbos snijden een discussie aan omtrent Kunst in de Openbare Ruimte. De Commissie Beeldende Kunst Zwolle juicht zo'n debat toe. Sterker nog, de Commissie steekt zijn nek uit om een interactie tussen bevolking, de stad en kunst te bewerkstelligen.

Het project Milligen aan de Plas wordt in het artikel mede genoemd ter illustratie hoe je overheidsgelden niet moet gebruiken. In enkele zinnen wordt het project tot een karikatuur omgevormd. Dat kan en mag, ware het niet dat impliciet een negatief oordeel wordt uitgesproken. Bij mijn weten heeft niet één van de opiniemakers ook maar één lid van de Commissie Beeldende Kunst Zwolle geconsulteerd om de selectieve opsomming van het project Milligen aan de Plas te verifiëren. Als een van de opiniemakers tegelijkertijd opereert als TweedeKamerlid, komt me de gevolgde procedure als uiterst bedenkelijk voor. In het artikel wordt noch een inhoudelijk uitgangspunt genoemd, noch een opsomming gegeven van de concreet uitgevoerde plannen in Milligen aan de Plas. De naam van de kunstenaar Luis Listoni betrof een anagram van het woord de illusionist, de Italiaanse kunstenaar! Het project Milligen aan de Plas maakt bovendien deel uit van een totaal project beeldende kunst in de nieuwbouwwijken Stadshagen, Werkeren en de Mastenbroekerpolder.

Een citaat van Gerrit Komrij: Laten we, bij al de discussies, niet vergeten dat het belangrijker is om de kunst in de politiek dan om de politiek in de kunst te brengen.

Vandaar dat we als Commissie Beeldende Kunst Zwolle graag bereid zijn de twee opiniemakers te ontvangen om onze beweegredenen ten aanzien van bevolking, de stad, kunst en kunstenaar toe te lichten. Mogelijk is ons beleid wel innovatief. Trouwens, berust de term innovatieve kunst niet op een tautologie?

    • L. Kools
    • Voorzitter A.I. Commissie