Gezonder frituren

Automatisch filteren van het frituurvet vermindert het gezondheidsrisico. Elektronica verbetert het frituren.

Het frituursysteem Loop Fryer van de Duitse uitvinder Bernd Nockemann, directeur van het bedrijf NovaFrit, vermindert de gezondheidsrisico's van frituren. Hoe ongezond frituren is, hangt namelijk sterk af van de frituurtijd, of plantaardig of dierlijk vet wordt gebruikt, de temperatuur en hoe vaak het frituurvet wordt gefilterd of vervangen. Deze factoren zijn allemaal afhankelijk van degene die frituurt.

In de Loop Fryer zorgt echter de elektronica voor een optimale frituurtijd en temperatuur. Bovendien wordt het frituurvet continu gefilterd waardoor vervanging van het frituurvet zelfs geheel overbodig is.

De Loop Fryer is geschikt voor zowel plantaardig als dierlijk vet. Dit frituurvet zit in een apart reservoir en niet in de frituurbak zoals bij een conventionele frituurpan. Tijdens de verhitting (in negen minuten van twintig naar 175° C) wordt het frituurvet buiten de frituurbak om langs een verwarmingselement gepompt. De frituurtijd ligt tussen de 2,5 en 3 minuten en wordt vooraf bepaald door in te stellen wat je gaat frituren. De frituurmand, gevuld met bijvoorbeeld friet, plaats je vervolgens in de lege frituurbak. Het verhitte frituurvet stroomt van onderaf de frituurbak in en wordt tijdens het frituren continu rondgepompt langs het verwarmingselement. Het uit de frituurbak stromende frituurvet gaat daarbij eerst door een metalen filter dat alle vervuiling uit het vet verwijdert. Na afloop van de frituurtijd stroomt al het frituurvet binnen vijftien seconden door het filter weg uit de frituurbak.

Dit werkingsprincipe heeft een flink aantal voordelen. Nockemann: ,,Gedurende en na afloop van elke bereiding wordt het frituurvet automatisch gefilterd. De vetkwaliteit is hierdoor altijd goed en het frituurvet hoeft nooit meer te worden vervangen, alleen bijgevuld. Door de vrij constante temperatuur en de automatische bereidingstijd ontstaat bovendien zeer weinig acrylamide.'' Acrylamide is een polymeer dat onder meer ontstaat bij frituren. De vorming ervan is afhankelijk van de temperatuur en de frituurtijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) merkt acrylamide, op basis van dierproeven, aan als mogelijk kankerverwekkend voor de mens.

Nockemann werkt momenteel samen met John Wijnveldt van het Nederlandse bedrijf Contratech aan het commercialiseren van de Loop Fryer. De Loop Fryer zal volgens Nockemann een vergelijkbare prijs hebben als andere professionele frituursystemen. In vergelijking met andere systemen verbruikt de Loop Fryer echter eenderde tot de helft minder frituurvet en heeft geen afval. Dit scheelt op jaarbasis tienduizenden euro's in de kosten van zowel de aanschaf van frituurvet als de verwijderingkosten van het afval.

Door de constante temperatuur en bereidingstijd is de Loop Fryer verder minder brandgevaarlijk dan andere systemen. En als het frituurvet toch vlam vat kan het wegstromen uit de frituurbak. Het vuur dooft vervolgens simpelweg doordat de brandstof wordt weggenomen.

Websites: www.novafrit.de; www.contratech.nl

    • Paul Schilperoord