Faciliteren terreur wordt strafbaar

Het faciliteren van of deelnemen aan organisaties die op terrorismelijsten van de Europese Unie staan wordt in Nederland strafbaar.

Het kabinet is akkoord gegaan met een wetsvoorstel daartoe van minister Donner (Justitie, CDA). De nieuwe wet maakt het in Nederland ook mogelijk dat de rechter buitenlandse organisaties die niet op die EU-lijsten staan in strijd met de openbare orde verklaart.

Tot nu toe was het alleen mogelijk de banktegoeden te bevriezen van organisaties die op Europese terrorimselijsten voorkomen. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt het mogelijk alle activiteiten van dergelijke organisaties in Nederland onmogelijk te maken. Het ministerie van Justitie noemde vanochtend de PKK, Hamas, de stichting Al-Aqsa en de Filippijnse New Peoples Army als voorbeeld van organisaties die op EU-lijsten staan.

Wie bij dergelijke organisaties betrokken is, door bijvoorbeeld leden te werven of bestuurders te benoemen, kan straks tot één jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. Organisaties komen op dergelijke EU-lijsten als ze een terroristische daad hebben gepleegd of daaraan een bijdrage hebben geleverd. De Europese Unie stelt die lijsten periodiek bij unanimiteit vast.

Het wetsvoorstel om buitenlandse organisaties in strijd met de openbare orde te verklaren beoogt hun activiteiten in Nederland onmogelijk te maken. Als de civiele rechter op verzoek van het openbaar ministerie zo'n organisatie strijdig met de openbare orde verklaart, kan een procedure worden begonnen om haar vermogen te ontnemen. Wie dan nog werkzaamheden voor de organisatie ontplooit hangt een jaar cel boven het hoofd.

Donner kondigde al eerder aan organisaties te verbieden die op de Europese terrorismelijsten staan, maar dat was oorspronkelijk alleen mogelijk na tussenkomst van het openbaar ministerie. Die procedure is nu geschrapt. Plaatsing op die EU-lijsten betekent automatisch dat deelname aan activiteiten van zo'n organisatie strafbaar is.