Brits alarm over visstand

Een derde van de Britse kustwateren moet volledig voor commerciële visserij worden gesloten om te voorkomen dat sommige vissoorten in de Noordzee en de Ierse Zee uitsterven.

Dat is de drastische aanbeveling van het officiële Britse adviesorgaan voor milieukwesties in een vandaag verschenen rapport over het effect van intensieve trawlervisserij op het Britse onderwatermilieu. Volgens de Royal Commission on Environmental Pollution moet de studie leidraad zijn voor een radicale omslag in het Europese visserijbeleid, waarvoor de Britse regering zich sterk in Brussel zou moeten maken. ,,De regulering van het zeemilieu is gebaseerd op de veronderstelling dat er visserij moet zijn. Wij vinden dat die veronderstelling moet worden omgedraaid'', aldus de commissie.

Volgens de studie, getiteld Turning the Tide, loopt de bescherming van het zeemilieu ver achter bij de bescherming van het land en is een omslag urgent nodig, zowel voor het leven in zee als om te voorkomen dat de visserij en aanverwante sectoren geen toekomst meer hebben. Een derde van de kustwateren zou daartoe moeten worden aangewezen als 'zeereservaten', waar zwaar bedreigde vissoorten, kunnen herstellen.

Zo'n stelsel reservaten zou volgens de commissie in de Noordzee en het noordoosten van de Atlantische Oceaan van kracht moeten worden. Het instand houden daarvan zou vele miljoenen minder kosten dan de huidige subsidies aan de visserijsector, waar ondanks reducties nog steeds een reusachtige overcapaciteit bestaat.

De conclusies sluiten aan op recente studies naar de Britse visstand die steeds sneller afneemt door intensieve visserij met steeds grotere trawlers, afkomstig uit de meeste landen van de Europese Unie en Rusland. Het slepen met kettingen verwoest bovendien de zeebodem. Volgens het Marine Laboratory in Plymouth wordt negentig procent van de Noordzeebodem ten minste één keer per jaar omgewoeld en sommige delen zelfs zes keer. Een andere Britse studie naar de kabeljauwstand, een vis met icoonstatus wegens het nationale gerecht fish and chips, vond dat slechts een half procent van de vis ouder is dan vijf jaar terwijl 90 procent jonger is dan drie jaar. Dat zou een aanwijzing zijn dat de voortplantingscyclus van de kabeljauw is `ingestort', vergelijkbaar met het uitsterven van de vis op de Grand Banks bij New Foundland, ooit de rijkste kabeljauwvisgronden ter wereld. Volgens ICES, een internationale toezichthouder op visserij, is in de Europese zeeën minder dan 16 procent van de vispopulaties biologisch gezond.

De radicale plannen van de Royal Commission sluiten aan bij de waarschuwingen van Franz Fischler, voormalig EU-commissaris met visserij in zijn portefeuille. Door tegenwerking van grote visserijnaties als Frankrijk, Spanje en ook de Schotten werd de bestaande quotaregeling minder ver verscherpt dan hij nodig achtte.